Case-studies

Filter

Klimaatrobuuste groen-blauwe perceelsranden

Klant: Waterschap De Dommel

Project: In 2023 hebben wij voor Waterschap De Dommel een onderzoek uitgevoerd naar het omvormen van B- en C-watergangen tot klimaatrobuuste perceelsranden.

Lees meer

Changing the Rules of the Game

Klant: SUSTAIN

Project: In navolging van de totstandkoming van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) in 2022 (ook bekend als Biodiversity Plan - For Life on Earth),...

Lees meer

Investeren in Integraliteit

Klant: City Deal Openbare Ruimte

Project: Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is meervoudig ruimtegebruik en meervoudige...

Lees meer

The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

Klant: GSMA

Project: In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud...

Lees meer

Onder de Streep 2023: Bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve veehouderij

Klant: Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Project: We analyseerden de bedrijfseconomische prestatie van 45 melkveebedrijven in verschillende fasen van natuurinclusiviteit.

Lees meer

Investeringsagenda Natuurinclusief

Klant: Programmabureau Agenda Natuurinclusief

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit...

Lees meer

Kansrijke ketens voor bodemverbeterende gewassen

Klant: Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Project: Hoe kan een boer een goede boterham verdienen met landbouw die positief is voor de bodem, het klimaat en de natuur? In dit projecten...

Lees meer

Handleiding voor gebiedsoffertes

Klant: Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Project: In dit project hebben we een handleiding ontwikkeld om boeren in staat te stellen zelf met een gebiedsvisie te komen en aan te geven...

Lees meer

De katalysatie van financiering en verzekering van Nature-Based Solutions (NbS)

Klant: GIZ

Project: In the face of unprecedented loss of biodiversity and the accelerating effects of the climate crisis being felt around the world, dramatic action is...

Lees meer

Innovaties in Faunabeheer

Klant: Provincie Utrecht

Project: We voerden een onderzoek uit naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging. De centrale vraag was welke innovatieve methoden voor ganzenwering en...

Lees meer

Rekenen aan Biodiversiteitsherstel

Klant: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Project: In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) werkten wij de afgelopen maanden aan de inventarisatie van de (economische) voor- en nadelen van...

Lees meer

Biobased (ver)bouwen: rekenen en tekenen

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Project: In Nederland is er steeds meer vraag naar biobased bouwmaterialen. De productie van deze materialen vindt al deels in Nederland plaats. De gewassen en...

Lees meer

Online training “Valuing nature and people to inform business decision-making”

Klant: WBCSD / Capitals Coalition

Project: Deze online training is ontwikkeld om inzicht en handvatten te bieden in het integreren van natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal in bedrijfsvoering aan de...

Lees meer

Onder de Streep: Kosten en baten van regeneratieve melkveehouderij

Klant: Wij.land en Living Lab Fryslân

Project: We ontwikkelden een methode om de economische prestatie van natuurinclusieve melkveehouderij te meten en hebben deze toegepast op een groep natuurinclusieve boeren.

Lees meer

Bankable Blueprints Book – Investeren in klimaatoplossingen

Klant: WWF

Project: Er liggen enorme opgaven als gevolg van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Er bestaat helaas nog een enorme kloof tussen de benodigde financiering voor natuur-en klimaatprojecten...

Lees meer

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur (2017-2020)

Klant: HAS Hogeschool / Provincie Noord-Brabant

Project: Per 1 januari 2017 is Daan Groot samen met mede-oprichter van De Natuurverdubbelaars Erwin van Woudenberg benoemd tot lector “Innovatief ondernemen met natuur”, een...

Lees meer

Natuurlijk kapitaal in balans

Klant: Provincie Overijssel

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de waarde en het gebruik van natuurlijk kapitaal in Overijssel.

Lees meer

Community of Practice Business in Landscapes

Klant: RVO

Project: I.s.m. Solidaridad en MVO Nederland faciliteren wij de Community of Practice Business in Landscapes.

Lees meer

Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Klant: Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Project: In het Testlab ‘Nieuw Bos en Klein Wonen’ verkennen we een denkrichting die een gecombineerde oplossing biedt: hoe kan natuur gerealiseerd worden met een...

Lees meer

Justdiggit

Klant: JustDiggit

Project: Justdiggit heeft een missie: cooling down the planet. Wij helpen ze daarbij.

Lees meer

teeb.stad

Klant: Platform 31 / Ministerie van Economische Zaken

Project: De Natuurverdubbelaars heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de online omgeving van teeb.stad en de bijeenkomsten inhoudelijk ondersteund.

Lees meer

Sturen met natuur

Klant: ANV Utrechtse Venen

Project: De Natuurverdubbelaars heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkopen van ecosysteemdiensten binnen Nederland.

Lees meer

Toekomst voor de Bovenkerkerpolder

Klant: Provincie Noord-Holland

Project: De Natuurverdubbelaars heeft verschillende manieren om subsidievrij weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder toe te passen doorgerekend.

Lees meer

Klimaatrobuuste groen-blauwe perceelsranden

Klant: Waterschap De Dommel

Project: In 2023 hebben wij voor Waterschap De Dommel een onderzoek uitgevoerd naar het omvormen van B- en C-watergangen tot klimaatrobuuste perceelsranden.

Lees meer

Onder de Streep 2023: Bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve veehouderij

Klant: Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Project: We analyseerden de bedrijfseconomische prestatie van 45 melkveebedrijven in verschillende fasen van natuurinclusiviteit.

Lees meer

Investeringsagenda Natuurinclusief

Klant: Programmabureau Agenda Natuurinclusief

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit...

Lees meer

Kansrijke ketens voor bodemverbeterende gewassen

Klant: Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Project: Hoe kan een boer een goede boterham verdienen met landbouw die positief is voor de bodem, het klimaat en de natuur? In dit projecten...

Lees meer

Handleiding voor gebiedsoffertes

Klant: Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Project: In dit project hebben we een handleiding ontwikkeld om boeren in staat te stellen zelf met een gebiedsvisie te komen en aan te geven...

Lees meer

Innovaties in Faunabeheer

Klant: Provincie Utrecht

Project: We voerden een onderzoek uit naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging. De centrale vraag was welke innovatieve methoden voor ganzenwering en...

Lees meer

Rekenen aan Biodiversiteitsherstel

Klant: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Project: In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) werkten wij de afgelopen maanden aan de inventarisatie van de (economische) voor- en nadelen van...

Lees meer

Biobased (ver)bouwen: rekenen en tekenen

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Project: In Nederland is er steeds meer vraag naar biobased bouwmaterialen. De productie van deze materialen vindt al deels in Nederland plaats. De gewassen en...

Lees meer

Onder de Streep: Kosten en baten van regeneratieve melkveehouderij

Klant: Wij.land en Living Lab Fryslân

Project: We ontwikkelden een methode om de economische prestatie van natuurinclusieve melkveehouderij te meten en hebben deze toegepast op een groep natuurinclusieve boeren.

Lees meer

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur (2017-2020)

Klant: HAS Hogeschool / Provincie Noord-Brabant

Project: Per 1 januari 2017 is Daan Groot samen met mede-oprichter van De Natuurverdubbelaars Erwin van Woudenberg benoemd tot lector “Innovatief ondernemen met natuur”, een...

Lees meer

Natuurlijk kapitaal in balans

Klant: Provincie Overijssel

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de waarde en het gebruik van natuurlijk kapitaal in Overijssel.

Lees meer

Sturen met natuur

Klant: ANV Utrechtse Venen

Project: De Natuurverdubbelaars heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkopen van ecosysteemdiensten binnen Nederland.

Lees meer

Toekomst voor de Bovenkerkerpolder

Klant: Provincie Noord-Holland

Project: De Natuurverdubbelaars heeft verschillende manieren om subsidievrij weidevogelbeheer in de Bovenkerkerpolder toe te passen doorgerekend.

Lees meer

Changing the Rules of the Game

Klant: SUSTAIN

Project: In navolging van de totstandkoming van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) in 2022 (ook bekend als Biodiversity Plan - For Life on Earth),...

Lees meer

The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

Klant: GSMA

Project: In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud...

Lees meer

Online training “Valuing nature and people to inform business decision-making”

Klant: WBCSD / Capitals Coalition

Project: Deze online training is ontwikkeld om inzicht en handvatten te bieden in het integreren van natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal in bedrijfsvoering aan de...

Lees meer

Community of Practice Business in Landscapes

Klant: RVO

Project: I.s.m. Solidaridad en MVO Nederland faciliteren wij de Community of Practice Business in Landscapes.

Lees meer

Investeren in Integraliteit

Klant: City Deal Openbare Ruimte

Project: Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is meervoudig ruimtegebruik en meervoudige...

Lees meer

Investeringsagenda Natuurinclusief

Klant: Programmabureau Agenda Natuurinclusief

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit...

Lees meer

Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Klant: Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Project: In het Testlab ‘Nieuw Bos en Klein Wonen’ verkennen we een denkrichting die een gecombineerde oplossing biedt: hoe kan natuur gerealiseerd worden met een...

Lees meer

teeb.stad

Klant: Platform 31 / Ministerie van Economische Zaken

Project: De Natuurverdubbelaars heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de online omgeving van teeb.stad en de bijeenkomsten inhoudelijk ondersteund.

Lees meer

The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

Klant: GSMA

Project: In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud...

Lees meer

Justdiggit

Klant: JustDiggit

Project: Justdiggit heeft een missie: cooling down the planet. Wij helpen ze daarbij.

Lees meer

Changing the Rules of the Game

Klant: SUSTAIN

Project: In navolging van de totstandkoming van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) in 2022 (ook bekend als Biodiversity Plan - For Life on Earth),...

Lees meer

Investeren in Integraliteit

Klant: City Deal Openbare Ruimte

Project: Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is meervoudig ruimtegebruik en meervoudige...

Lees meer

The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

Klant: GSMA

Project: In samenwerking met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) hebben we de rol van mobiele en digitale Nature Tech oplossingen voor natuurbehoud...

Lees meer

Investeringsagenda Natuurinclusief

Klant: Programmabureau Agenda Natuurinclusief

Project: De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief de Investeringsagenda Natuurinclusief opgesteld. De Investeringsagenda is in nauwe co-creatie met de betrokkenen uit...

Lees meer

De katalysatie van financiering en verzekering van Nature-Based Solutions (NbS)

Klant: GIZ

Project: In the face of unprecedented loss of biodiversity and the accelerating effects of the climate crisis being felt around the world, dramatic action is...

Lees meer

Bankable Blueprints Book – Investeren in klimaatoplossingen

Klant: WWF

Project: Er liggen enorme opgaven als gevolg van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Er bestaat helaas nog een enorme kloof tussen de benodigde financiering voor natuur-en klimaatprojecten...

Lees meer

Meer projecten

Filter

Natuurpercentageregeling: ontwerpprincipes voor maximale biodiversiteitswinst

Namens het Rijkvastgoedbedrijf (RvB) dat publiek vastgoed, in overheidsbezit beheerd, creëerden wij een natuurpercentage regeling getiteld “Presentje natuur”. In deze...

Lees meer

Factsheet reststromen tuinbouw tot biobased bouwmateriaal

We ontwikkelden factsheets over het verwerken van reststromen uit de tuinbouw tot bouwmateriaal.

Lees meer

Utrechtse Natuurdagen – Symposium Vliegers op de Vliegbasis

Voor de Utrechtse Natuurdagen organiseerden wij een hybride symposium waarin de biodiversiteit in Park Vliegbasis Soesterberg door verschillende experts belicht...

Lees meer

Publicatie over Solidaridads leeragenda over landschapsinnovatie

De Natuurverdubbelaars is door Solidaridad gevraagd om een inspirerend leerdocument te maken, en daarin de lessen te bundelen van Solidaridad’s...

Lees meer

Finance for Water – het visualiseren van het financiële klimaat voor wateroplossingen

De Natuurverdubbelaars heeft de financiële instrumenten die beschikbaar zijn voor waterprojecten in een infographic gevisualiseerd.

Lees meer

Minisymposium Faunabeheer 2021

In opdracht van provincie Utrecht heeft de Natuurverdubbelaars de eerste online editie van het Minisymposium Faunabeheer georganiseerd. Provincie Utrecht organiseert...

Lees meer

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats....

Lees meer

Pipeline ontwikkeling voor WWF/DFCD

De Natuurverdubbelaars hebben WNF Nederland ondersteund bij het opzetten van een Opportunity Window voor het Dutch Fund for Climate &...

Lees meer

Toekomstverkenning Holendrechterpolder

De Natuurverdubbelaars is door Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland gevraagd om een toekomstverkenning uit te voeren...

Lees meer

Ereprijs 2020

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd.

Lees meer

Factsheets – vergroening in de bebouwde omgeving

De Natuurverdubbelaars provincie Gelderland ondersteund bij het opstellen van een aantal brochures waarin concrete maatregelen worden genoemd om woonwijken, winkelcentra...

Lees meer

Duurzame akkerbouw Zuid-Hollandse eilanden

Voor de Provincie Zuid-Holland hebben we droombeelden verkend voor een duurzame akkerbouw op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze droombeelden hebben we...

Lees meer

Verdienmodellen voor het veenweidegebied

In opdracht van De Graafstroom heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van...

Lees meer

Stadsranden Apeldoorn

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut...

Lees meer

Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen door introductie soortenmanagementplan (SMP)

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken en ervoor zorgen dat de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd. Daarom moet er...

Lees meer

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden...

Lees meer

Landschapspark Hotel Cuijk

De Natuurverdubbelaars heeft Van der Valk Hotel Cuijk geadviseerd over de aanleg van een landschapspark van 16 hectare. We hebben...

Lees meer

Natuurlijk kapitaal academy

De Natuurverdubbelaars organiseerde de Natuurlijk Kapitaal Academy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze masterclass op het...

Lees meer

NatCap

 De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van RVO en Mattmo meegewerkt om de webomgeving voor de Natural Captains, een koplopersnetwerk...

Lees meer

Natuurwaarden op Wieringen

STIVAS heeft De Natuurverdubbelaars gevraagd om twee verkavelingsscenario’s voor Wieringen te analyseren op verbetering van de agrarische structuur en natuurwaarden....

Lees meer

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet...

Lees meer

Groene Kroon 2017

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het...

Lees meer

Groene Kroon 2019

In opdracht van provincie Utrecht heeft de Natuurverdubbelaars de tweede editie van de natuurprijsvraag ‘’De Groene Kroon’’ georganiseerd met aansluitend...

Lees meer

Factsheet reststromen tuinbouw tot biobased bouwmateriaal

We ontwikkelden factsheets over het verwerken van reststromen uit de tuinbouw tot bouwmateriaal.

Lees meer

Utrechtse Natuurdagen – Symposium Vliegers op de Vliegbasis

Voor de Utrechtse Natuurdagen organiseerden wij een hybride symposium waarin de biodiversiteit in Park Vliegbasis Soesterberg door verschillende experts belicht...

Lees meer

Minisymposium Faunabeheer 2021

In opdracht van provincie Utrecht heeft de Natuurverdubbelaars de eerste online editie van het Minisymposium Faunabeheer georganiseerd. Provincie Utrecht organiseert...

Lees meer

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats....

Lees meer

Toekomstverkenning Holendrechterpolder

De Natuurverdubbelaars is door Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland gevraagd om een toekomstverkenning uit te voeren...

Lees meer

Ereprijs 2020

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd.

Lees meer

Duurzame akkerbouw Zuid-Hollandse eilanden

Voor de Provincie Zuid-Holland hebben we droombeelden verkend voor een duurzame akkerbouw op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze droombeelden hebben we...

Lees meer

Verdienmodellen voor het veenweidegebied

In opdracht van De Graafstroom heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan het tegengaan van...

Lees meer

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden...

Lees meer

Natuurwaarden op Wieringen

STIVAS heeft De Natuurverdubbelaars gevraagd om twee verkavelingsscenario’s voor Wieringen te analyseren op verbetering van de agrarische structuur en natuurwaarden....

Lees meer

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet...

Lees meer

Groene Kroon 2017

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het...

Lees meer

Publicatie over Solidaridads leeragenda over landschapsinnovatie

De Natuurverdubbelaars is door Solidaridad gevraagd om een inspirerend leerdocument te maken, en daarin de lessen te bundelen van Solidaridad’s...

Lees meer

Natuurlijk kapitaal academy

De Natuurverdubbelaars organiseerde de Natuurlijk Kapitaal Academy in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze masterclass op het...

Lees meer

NatCap

 De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van RVO en Mattmo meegewerkt om de webomgeving voor de Natural Captains, een koplopersnetwerk...

Lees meer

Natuurpercentageregeling: ontwerpprincipes voor maximale biodiversiteitswinst

Namens het Rijkvastgoedbedrijf (RvB) dat publiek vastgoed, in overheidsbezit beheerd, creëerden wij een natuurpercentage regeling getiteld “Presentje natuur”. In deze...

Lees meer

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats....

Lees meer

Ereprijs 2020

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd.

Lees meer

Stadsranden Apeldoorn

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut...

Lees meer

Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen door introductie soortenmanagementplan (SMP)

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken en ervoor zorgen dat de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd. Daarom moet er...

Lees meer

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden...

Lees meer

Landschapspark Hotel Cuijk

De Natuurverdubbelaars heeft Van der Valk Hotel Cuijk geadviseerd over de aanleg van een landschapspark van 16 hectare. We hebben...

Lees meer

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet...

Lees meer

Groene Kroon 2017

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het...

Lees meer

Groene Kroon 2019

In opdracht van provincie Utrecht heeft de Natuurverdubbelaars de tweede editie van de natuurprijsvraag ‘’De Groene Kroon’’ georganiseerd met aansluitend...

Lees meer

Publicatie over Solidaridads leeragenda over landschapsinnovatie

De Natuurverdubbelaars is door Solidaridad gevraagd om een inspirerend leerdocument te maken, en daarin de lessen te bundelen van Solidaridad’s...

Lees meer

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden...

Lees meer

Landschapspark Hotel Cuijk

De Natuurverdubbelaars heeft Van der Valk Hotel Cuijk geadviseerd over de aanleg van een landschapspark van 16 hectare. We hebben...

Lees meer

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet...

Lees meer

Groene Kroon 2017

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het...

Lees meer

Publicatie over Solidaridads leeragenda over landschapsinnovatie

De Natuurverdubbelaars is door Solidaridad gevraagd om een inspirerend leerdocument te maken, en daarin de lessen te bundelen van Solidaridad’s...

Lees meer

Finance for Water – het visualiseren van het financiële klimaat voor wateroplossingen

De Natuurverdubbelaars heeft de financiële instrumenten die beschikbaar zijn voor waterprojecten in een infographic gevisualiseerd.

Lees meer

Pipeline ontwikkeling voor WWF/DFCD

De Natuurverdubbelaars hebben WNF Nederland ondersteund bij het opzetten van een Opportunity Window voor het Dutch Fund for Climate &...

Lees meer