Bankable Blueprints Book – Investeren in klimaatoplossingen

Klant:WWF

CategorieGreen finance

Er liggen enorme opgaven als gevolg van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Er bestaat helaas nog een enorme kloof tussen de benodigde financiering voor natuur-en klimaatprojecten en de daadwerkelijke investeringen. Met alleen donorgeld komen we er niet, ook private investeringen zijn nodig om deze kloof te dichten. Tegelijkertijd liggen er enorme kansen waarbij natuur- en klimaatprojecten ook financieel rendabel kunnen zijn. Om deze noodzaak en kansen zichtbaar te maken, heeft de Natuurverdubbelaars in opdracht van WWF Nederland het Bankable Blueprint Book ontwikkeld welke is gespresenteerd tijdens het virtuele Global Landscapes Forum 2020.

WWF Nederland houdt zich al langere tijd bezig met het financieren van natuurherstel en het identificeren en creëeren van ‘’Bankable Nature Solutions’’ – oplossingen die niet alleen wat opleveren voor de natuur, maar ook een financieel rendement behalen zodat investeringen terugverdiend kunnen worden. WWF’s acties in dit gebied zijn geintensiveerd sinds de oprichting van het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD). Het DFCD is opgericht om private investeringen in natuur- en klimaatregelateerde projecten op te schalen en wordt beheerd door FMO in samenwerking met WWF, SNV en Climate Fund Managers (CFM).

Het Bankable Blueprint Book biedt voorbeelden van investeerbare natuur- en klimaatprojecten over de hele wereld in diverse sectoren waaronder water, bosbouw, duurzame landbouw, natuurbehoud, en groene energie. Het rapport is samengesteld op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met projecteigenaren en financiers wat interessante inzichten opleverde rondom verdienmodellen, financieringsconstructies en uitdagingen. Ook presenteert het rapport een stappenplan voor het opzetten en financieren van Bankable Nature Solutions. Welke business kansen zijn er om met klimaatadaptatie en -mitigatie aan de slag te gaan, wat zijn de verwachte opbrengsten, wat is het risico van een dergelijke investering, en hoe kan dit het beste gemitigeerd worden? Het doel van het rapport is om zowel projectontwikkelaars als investeerders anders naar natuur- en klimaatprojecten te laten kijken, zodat projecten zo worden ontworpen dat deze interessant zijn voor investeerders en het benodigde kapitaal beschikbaar wordt gesteld. Alleen zo kunnen we de enorme uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd bieden.

Ga terug naar andere casestudies