Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur (2017-2020)

Klant:HAS Hogeschool / Provincie Noord-Brabant

CategorieLandelijk Gebied

Per 1 januari 2017 is Daan Groot samen met mede-oprichter van De Natuurverdubbelaars Erwin van Woudenberg benoemd tot lector “Innovatief ondernemen met natuur”, een bijzondere samenwerking tussen de HAS Hogeschool en de provincie Noord-Brabant.

Gedurende een vierjarig onderzoeks-programma wordt onderzoek gedaan naar handelingsperspectief voor ondernemers om slim gebruik te maken van natuur. Uitgangspunt is het kunnen verdienen van “een goede boterham met natuur”: op welke wijze kan natuur de bedrijfsvoering versterken en kunnen we afrekenen met de gedachte dat natuur en economie met elkaar op gespannen voet staan?

Binnen dit programma worden innovatieve ideeën en wetenschappelijke inzichten omgezet in praktijkonderzoek, dat bijdraagt het verbreden van de waarde en het gebruik van natuur, mét behoud en versterking van het natuurlijk kapitaal. Onderzoekslijnen zijn onder andere Voedselbossen, Natuurakker strokenteelt, Natte Landbouw en verdienmodellen voor Natuurinclusieve landbouw in brede zin.

Inaugurele rede "Een goede boterham met Natuur"

Ga terug naar andere casestudies