Stadsranden Apeldoorn

Klant:Gemeente Apeldoorn

CategorieGroen in de stad

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut kansen om de betekenis van
de stadsranden voor de Buitenstad te laten toenemen en is daarmee van belang voor Apeldoorn als Buitenstad. Binnen dit programma zijn een aantal zeer concrete ambities geformuleerd rondom het realiseren en verbeteren van verbindingen tussen de stad en de het buitengebied. Daarnaast worden ook bredere ambities benoemd om de kwaliteit van de groene uitloopgebieden van de stadsranden te verbeteren.

Denken vanuit de waarde van natuur
Voor de Gemeente Apeldoorn hebben we onderzocht welke kansen en spanningen zich voordoen in de stadsranden en het buitengebied. Uitgangspunt was om denkrichtingen te ontwikkelen waarbij de economische waarde van natuur nieuwe kansen biedt voor de relatie tussen stad en landelijk gebied.

Terug Naar Andere Projecten