Justdiggit

Klant:JustDiggit

CategorieLandschapsherstel

JustDiggit is een Nederlandse NGO die op grote schaal ecosystemen herstelt in Afrika. Samen met lokale partners passen ze eenvoudige, bewezen technieken toe om regenwater beter vast te houden wordt, bodem te verbeteren en zo te vergroenen. Dit leidt tot meer plantengroei en meer planten leiden weer tot een koelere omgeving en meer neerslag. Dit komt het landschap en de lokale bevolking ten goede. Bovendien worden er door deze projecten grote hoeveelheden CO2 vastgelegd. De Natuurverdubbelaars is al jaren vaste partner van Justdiggit op het gebied van economie en ecologie. Wij ondersteunen de projecten van Justdiggit onder meer op de volgende gebieden:

  • Doorrekenen van de ecologische en sociaal-economische impact van de projecten. Omdat wij al tijdens de ontwerpfase van projecten betrokken zijn, wordt er bij het landschapsherstel vanaf het begin rekening gehouden met de verbinding tussen ecologie en economie.
  • Ontwikkelen van Sustainable Land Management (SLM) practices. Om er voor te zorgen dat de interventies van Justdiggit stand houden, analyseren we de economische ‘drivers’ die tot degradatie hebben geleid. Vervolgens ontwikkelen en implementeren we strategieën die de gebruikers van het landschap prikkelen tot duurzaam landgebruik.
  • Daarnaast ondersteunen we Justdiggit voor additionele financiering voor hun projecten, waarbij we met name werken aan het toevoegen van ‘bankable’ business cases aan hun projecten.

Sustainable Development Goals

De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van JustDiggit de voordelen van landschapsrestauratie in kaart gebracht en deze gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. We hebben niet alleen gekeken naar de directe voordelen voor het landschap, maar keken een stapje verder: we keken naar wat landschapsherstel, op de korte en lange termijn, op zou kunnen leveren voor de lokale bevolking. We hebben de economische en ecologische voordelen van landschapsherstel samengevat in een rapport. Dit alles hebben we gedaan door middel van een uitgebreide literatuurstudie.

Uit de resultaten van de quickscan bleek dat landschapsherstel op de manier van JustDiggit bijdraagt aan maar liefst 16 van de 17 duurzaamheidsdoelen (zie rapport). Op dit moment lijkt landschapsherstel voor drooggevallen gebieden in Afrika voordelen op te leveren op het gebied van klimaat, landbouw, economie, water en biodiversiteit. Uitgebreide cijfers zijn te vinden in het rapport.

Zichtbare effecten in Kenia

Business case for Grass Seed Banks

Één van de business cases die we doorrekenen is de opschaalbaarheid van “Grass Seed banks”. De eerste resultaten met Grass Seed banks zijn zeer positief. Ze worden onderhouden door groepen van Maasai-vrouwen en bieden ze aanvullend inkomen, voer en het draagt bij aan vergroening. De vraag die nu wordt onderzocht, is tot welke schaal dit kan worden doorontwikkeld.

Ga terug naar andere casestudies