Sturen met natuur

Klant:ANV Utrechtse Venen

CategorieLandelijk Gebied

De Natuurverdubbelaars onderzocht in opdracht van ANV ‘De Utrechtse Venen’ de mogelijkheid om ecosysteemdiensten te verkopen aan het bedrijfsleven. Het doel van dit praktijkonderzoek was om uit te vinden wat de mogelijkheden zijn voor het verkopen van ecosysteemdiensten door boeren aan bedrijven. Eerst hebben we uitgebreid deskonderzoek gedaan en op basis van de resultaten zijn bedrijven die een duidelijke link met de agrarische sector hebben, benaderd. Hoewel het concept vanuit de wetenschap vaak als veelbelovend wordt gezien, bleek de interesse vanuit het bedrijfsleven zeer beperkt.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat er een grote drive is onder boeren om meer te doen met natuur op hun bedrijf; boeren waren dan ook gemotiveerd om mee te werken aan dit project. Bedrijven die we benaderden reageerden echter minder enthousiast: van de ongeveer 800 benaderde bedrijven wilden er uiteindelijk slechts 7 serieus in gesprek over het kopen van ecosysteemdiensten.

Uiteindelijk is er wel met één bedrijf tot een overeenkomst gekomen. Dit heeft geleid tot de inrichting van een mini-natuurreservaat van 2,4 hectare. Vanwege de al met al teleurstellende respons uit het bedrijfsleven, hebben we het onderzoek verrijkt met denkrichtingen die potentieel meer effect hebben om het bedrijfsleven bij het vergroten van biodiversiteit te betrekken. Deze voorstellen zijn samengevat in het eindrapport. Voor het complete onderzoek, zie het rapport hier onder:

Ga terug naar andere casestudies