Natuurlijk kapitaal in balans

Klant:Provincie Overijssel

CategorieLandelijk Gebied

De Natuurverdubbelaars heeft in opdracht van provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de waarde en het gebruik van natuurlijk kapitaal in Overijssel. Door het combineren van literatuur, stakeholder workshops, best practices en GIS informatie (in nauwe samenwerking met Geodan), zijn er vijf vouwkaarten ontwikkeld voor diverse thema’s over hoe duurzaam om te gaan met het natuurlijk kapitaal in de provincie. Deze thema’s zijn: bedrijventerreinen, landbouw (bodemkwaliteit), recreatie, landbouw (agrobiodiversiteit) en biomassa.

De Natuurverdubbelaars heeft het natural capital accounting framework als uitgangsbasis genomen en deze gecombineerd met een landschapsbenadering om de ruimtelijke dimensie erin te verweven en relevante belanghebben in het gebied te betrekken. Het onderzoek toont hotspots aan: gebieden waar natuurlijk kapitaal danwel overbenut (risico’s) danwel onderbenut is (kansen), en biedt inspiratie en handelingsperspectief voor boeren en ondernemers om op een meer duurzame manier met natuurlijk kapitaal om te gaan.

Het onderzoek vormde een goede richtlijn voor het regionale bestuur van Overijssel om haar natuur- en landbouwbeleid meer op maat te maken. Suggesties uit het onderzoek zijn meegenomen in het beleid wat al heeft geleid tot diverse vervolgprojecten waaronder ondernemersprijsvraag Ereprijs 2020.

Wil je meer weten over de specifieke thema’s?

Navigeer dan direct naar de vouwkaarten via onderstaande links.

Onze aanpak

Wij hebben voor dit project een aanpak ontwikkeld voor ruimtelijke analysis omtrent natuurlijk kapitaal: het Spatial Natural Capital Framework.

Meer weten? Download factsheet
Ga terug naar andere casestudies