Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Klant:Gemeente Apeldoorn

CategorieGroen in de stad

CategorieLandelijk Gebied

CategorieLandschapsherstel

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet in een agrarisch landschap. In 2006 is Natuurmonumenten begonnen met het herstel van dit gebied en het deel ten westen van de A50 weer als natuurgebied ingericht. In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft De Natuurverdubbelaars verkennend onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ook in het oostelijk gedeelte van het het voormalige ‘woud’ de biodiversiteit te verhogen.

Hiervoor hebben we in samenspraak met de huidige (agrarische) gebruikers verschillende mogelijke economische motortjes uitgewerkt die kunnen bijdragen aan het vergroenen van dit gebied. Daarnaast hebben we de ongeveer 35 huidige eigenaars en gebruikers van het huidige gebied uitgenodigd om in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden voor dit gebied en hun wensen.

Belangrijkste advies aan de Gemeente Apeldoorn was om de identiteit van het gebied te versterken, beweging bij bestaande gebruikers en eigenaren te benutten en uit te lokken en kansen te pakken binnen al bestaande strategieën rondom de buitengebieden van Apeldoorn.

Terug Naar Andere Projecten