Toekomstverkenning Holendrechterpolder

Klant:Stichting DAN & Vogelbescherming

CategorieLandelijk Gebied

De Natuurverdubbelaars is door Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland gevraagd om een toekomstverkenning uit te voeren voor de Holendrechterpolder. Er liggen kansen om de Holendrechterpolder door te ontwikkelen tot een voorbeeldgebied voor weidevogels met extensief agrarisch gebruik. We hebben gesprekken gevoerd met bewoners en boeren in en en rondom de polder over hun ideeën over de toekomst van de polder. We hebben deze ideeën gebundeld en aansluiting gezocht bij relevante stakeholders en externe partijen om deze verder vorm te geven.

Terug Naar Andere Projecten