Ereprijs 2020

Klant:Provincie Overijssel

CategorieGroen in de stad

CategorieLandelijk Gebied

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd. Het doel van deze prijsvraag was het in kaart brengen en stimuleren van groene ondernemers en inspirerende initiatieven in de agrarische sector, vrijetijdseconomie en op bedrijventerreinen. In een eerdere opdracht voor provincie Overijssel hebben we de waarde en kansen van natuurlijk kapitaal voor deze sectoren geidentificeerd. Van de in totaal 63 aanmeldingen is zijn er drie winnaars uitgeroepen – één per categorie – die een geldbedrag hebben gewonnen om hun initiatief te realiseren. De overige deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen voor een adviesgeprek om hun idee vooruit te helpen.

Terug Naar Andere Projecten