Factsheets – vergroening in de bebouwde omgeving

Klant:Provincie Gelderland

De Natuurverdubbelaars hebben provincie Gelderland ondersteund bij het opstellen van een aantal brochures waarin concrete maatregelen worden genoemd om woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen te vergroenen. De brochures bieden duidelijke handvatten om meer ruimte te creëeren voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Door de kosten en baten van de diverse maatregelen op een eenvoudige en aantrekkelijke manier inzichtelijk te maken, inspireren we de lezer om ook echt aan de slag te gaan met vergroening.

Woonwijken

Bedrijventerreinen

Winkelcentra

Terug Naar Andere Projecten