teeb.stad

Klant:Platform 31 / Ministerie van Economische Zaken

CategorieGroen in de stad

TEEB staat voor the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) en is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten geïnitieerd door de Verenigde Naties. Naar aanleiding hiervan zijn in circa 22 landen vervolgstudies uitgevoerd. In Nederland worden door het ministerie van Economische Zaken zes verschillende TEEB studies uitgevoerd, te weten Natuur en gezondheid, TEEB fysiek, Nederlandse Handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven, TEEB Bonaire en teeb.stad.

Teeb.stad is in 2011 gestart als gezamenlijk initiatief van het Rijk en 11 gemeenten. Er is een methode ontwikkeld om te redeneren, rekenen en verdienen met de baten van groen en blauw. Met deze methode zijn voor diverse projecten van de betrokken gemeenten MKBA’s (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) opgesteld, waaruit bleek dat er aanzienlijke positieve maatschappelijke effecten van groen en blauw in de stad te verwachten waren: de aanleg leverde 1,5 tot 2 keer meer op dan ze zou kosten. Voor de deelnemende gemeenten was het echter lastig om zelf met de methode aan de slag te gaan, zowel met het berekenen van baten als met het gebruik van de resultaten in stedelijke processen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom in 2013 aan Platform31 gevraagd een vervolgproject te starten. Eén van de doelstellingen was het vertalen van de project-specifieke MKBA aanpak naar een vrij toegankelijke online tool, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien en kan zien en begrijpen wat er gebeurt bij meer of minder groen en blauw in de stad. De Natuurverdubbelaars heeft geholpen met het inhoudelijk ontwerpen van deze tool. Daarnaast hebben we verschillende workshops georganiseerd voor studenten en medewerkers van Nederlandse gemeenten.

Ga terug naar andere casestudies