Natuurwaarden op Wieringen

Klant:Gemeente Wieringen

CategorieLandelijk Gebied

STIVAS heeft De Natuurverdubbelaars gevraagd om twee verkavelingsscenario’s voor Wieringen te analyseren op verbetering van de agrarische structuur en natuurwaarden. Het onderzoek bestond uit deskresearch, veldonderzoek en gesprekken met relevante aandeelhouders. Op basis van dit onderzoek hebben we in een uitgebreid rapport advies gegeven over de beste scenario’s voor ruilverkaveling. Hieruit bleek dat beide scenario’s voor- en nadelen hadden, maar dat er ook een derde scenario mogelijk is waarbij een zo hoog mogelijke natuurlijke en agrarische waarde kan worden behaald

Terug Naar Andere Projecten