Community of Practice Business in Landscapes

Klant:RVO

CategorieSupply Chains

Achtergrond

Elk voedsel- en consumentengoederenbedrijf is voor sourcing van grondstoffen afhankelijk van landschap en natuur. Dat lijkt soms ver weg maar komt snel dichterbij doordat we daar in de afgelopen decennia niet bewust genoeg mee omgegaan zijn. Erosie, verzilting, uitputting, uitdroging, vervuiling en snelle afname van biodiversiteit worden steeds indringender gelinkt aan de productie van ons voedsel. Het areaal bruikbare productiegrond neemt wereldwijd af: 75% is in meer of mindere mate gedegradeerd waardoor productiviteit afneemt en kwaliteit van geproduceerd voedsel terugloopt. Verlies van gezonde bodems kost wereldwijd zo’n 10,6 biljoen dollar per jaar.

Een snel toenemend aantal bedrijven en mensen in het bedrijfsleven zijn op zoek naar toekomstbestendige alternatieven en manieren om die in de praktijk te brengen en commercieel haalbaar te krijgen.

Voor hen starten Solidaridad, de Natuurverdubbelaars en MVO Nederland de Community of Practice Business in Landscapes. Het gaat daarin om de sourcing van grondstoffen en producten (denk aan katoen, mango’s, specerijen, hout of koffie) en de wisselwerking die de productie daarvan kan hebben met het landschap waar productie plaats vindt. Van positieve impact op water, biodiversiteit en bodem tot productiviteit en productkwaliteit.

Er is plek voor maximaal 15 deelnemende bedrijven. Inmiddels hebben we 7 aanmeldingen uit de food en textiel sector waaronder Verstegen, Bavaria, Moyee en Fairtrade Original.

Samen willen we een traject ingaan om te leren van elkaars ervaringen en uitdagingen. We willen thought leadership creëren en concreet aan de slag gaan met cases uit eigen praktijk van de deelnemers. Dat alles onder begeleiding van gedreven experts.

Wat haal je er uit als bedrijf?

Als we beter met ons producerend landschap omgaan is dat veel meer dan verantwoord ondernemen. Het is slim ondernemen op korte en lange termijn. Waarom? Het kan:

 1. op korte en lange termijn de productiviteit verhogen en grondstofbeschikbaarheid op termijn borgen (omzet omhoog);
 2. de hoeveelheid gebruikte meststoffen en bestrijdingsmiddelen verminderen (kosten en milieubelasting omlaag);
 3. de kwaliteit van de producten verhogen (betere inhoudsstoffen, minder uitval, langere houdbaarheid, betere smaak);
 4. loyaliteit of interesse van klanten/consumenten opleveren;
 5. de publieke opinie van je bedrijf verbeteren;
 6. loyaliteit en trots van je medewerkers verhogen;
 7. je band met de leefgemeenschap, boeren en medewerkers in en rond het producerende landschap versterken of ze (economisch) perspectief op termijn bieden ;
 8. concrete invulling geven aan het aanpakken van biodiversiteit.

Wat haal je er uit als professional?

 1. Een tijdelijk resultaatgericht netwerk van gelijk denkenden.
 2. Een veilige en inspirerende omgeving om samen te leren en te pionieren.
 3. Het bied je de mogelijkheid om een koploper en voortrekker in dit relatief nieuwe maar, belangrijke domein te worden.
 4. Het helpt je om je hele bedrijf stap voor stap in beweging te krijgen.

Hoe het werkt?

We gaan open en interactief met een aantal ambitieuze professionals en bedrijven aan de slag. Onder begeleiding van gedreven experts vergroten we het inzicht met landschap-mapping. Deelnemers delen waar ze nu staan en formuleren individuele uitdagingen. We zoeken daar koplopers met ervaring, oplossingen, expertise en/of partners bij. We helpen jou en elkaar in co-design sessies om projectmatig aan de slag te gaan of met succes door te pakken op lopende projecten.

Dat doen we in een 10 tal bijeenkomsten die ruimte geven om dicht bij je eigen uitdagingen en leerbehoeften te blijven. We organiseren om en nabij een bijeenkomst per kwartaal met de eerste in september 2020. Voor inspiratie zullen we verschillende locaties aandoen.

Van jou vragen we de wil en ambitie om aan de slag te gaan. De openheid om te delen. De drive om jouw bedrijf in beweging te brengen. Deelname aan de eerste 4 bijeenkomsten is gratis. Ben je daarna enthousiast en wil je door, dan zullen we je een bijdrage vragen voor participatie. De bijdrage in de kosten is nog afhankelijk van de aanvullende financiering die we hopelijk nog toegekend gaan krijgen voor de 6 overige bijeenkomsten.

 

Bij interesse kun je contact opnemen met daan@natuurverdubbelaars.nl.

Dit is een gezamenlijk initiatief van:

Ga terug naar andere casestudies