Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen

Klant:Provincie Utrecht

CategorieGroen in de stad

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken. Daarom moet er naar innovatieve oplossingen worden gezocht om biodiversiteit te integreren in ruimtelijke ontwerpen zonder dat dit ten kosten gaat van economische activiteiten. Hierbij geeft de nieuwe Wet natuurbescherming richtlijnen maar zeker ook beperkingen.

De Natuurverdubbelaars hebben als kwartiermaker diverse samenwerkingsrelaties opgezet met woningcorporaties, gemeenten, omgevingsdiensten en bouwpartijen om de ambitie van de provincie te vertalen naar concrete acties. Hierbij zijn onder andere Soortenmanagementplannen opgezet om zo robuustere plannen te maken voor de biodiversiteit en zo uiteindelijk tot gebiedsgerichte ontheffingen te komen. Daarnaast hebben De Natuurverdubbelaars de provincie geholpen bij het communicatietraject opzetten om draagvlak te verhogen voor de Wet natuurbescherming onder stakeholders.

Terug Naar Andere Projecten