Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen door introductie soortenmanagementplan (SMP)

Klant:Provincie Utrecht

CategorieGroen in de stad

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken en ervoor zorgen dat de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd. Daarom moet er naar innovatieve oplossingen worden gezocht om biodiversiteit te integreren in ruimtelijke ontwerpen zonder dat dit ten kosten gaat van economische activiteiten. Hierbij geeft de nieuwe Wet Natuurbescherming richtlijnen maar zeker ook beperkingen.

De Natuurverdubbelaars hebben als kwartiermaker diverse samenwerkingsrelaties opgezet met woningcorporaties, gemeenten, omgevingsdiensten en bouwpartijen om de ambitie van de provincie te vertalen naar concrete acties. Hierbij zijn onder andere Soortenmanagementplannen (SMP’s) opgezet. Wanneer gemeenten een SMP hebben, kunnen zij gebiedsgerichte ontheffingen krijgen van de provincie voor (ver)bouwen en isoleren, zodat enerzijds de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd en anderzijds de energietransitie doorgang kan vinden.

Naast het opzetten van samenwerkingsrelaties hebben De Natuurverdubbelaars de provincie geholpen bij het opzetten van een communicatietraject om draagvlak voor de Wet Natuurbescherming te verhogen onder stakeholders.

Terug Naar Andere Projecten