Filteren op tag:

november 25, 2020

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats.…

Lees meer
mei 5, 2020

Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Aanleiding In het buitengebied van Nederland stapelen diverse opgaven zich op. Er is bij veel erfeigenaren (waaronder agrariërs) behoefte aan…

Lees meer
april 8, 2020

Ereprijs 2020

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd. Het doel van deze prijsvraag was het in…

Lees meer
april 6, 2020

Stadsranden Apeldoorn

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut…

Lees meer
april 6, 2020

Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen door introductie soortenmanagementplan (SMP)

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken en ervoor zorgen dat de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd. Daarom moet er…

Lees meer
april 6, 2020

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden…

Lees meer
april 6, 2020

Landschapspark Hotel Cuijk

De Natuurverdubbelaars heeft Van der Valk Hotel Cuijk geadviseerd over de aanleg van een landschapspark van 16 hectare. We hebben…

Lees meer
april 6, 2020

Beekbergerwoud-Oost: Verkenning voor een creatieve voltooiing van het Beekbergerwoud

Het Beekbergerwoud, gelegen onder Apeldoorn, was ooit het laatste oerbos van Nederland. Dit bos werd in 1871 ontgonnen en omgezet…

Lees meer
april 6, 2020

Groene Kroon 2017

In opdracht van Provincie Utrecht heeft De Natuurverdubbelaars natuurprijs ‘De Groene Kroon’ georganiseerd. Het doel van deze wedstrijd was het…

Lees meer