Filteren op tag:

mei 15, 2024

Natuurpercentageregeling: ontwerpprincipes voor maximale biodiversiteitswinst

In opdracht van het Rijkvastgoedbedrijf (RVB) onderzochten we de waarde die gerealiseerd kan worden met de regeling Een Presentje Natuur. Deze…

Lees meer
april 11, 2024

Investeren in Integraliteit

Door de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in combinatie met een al zeer drukke onder- en bovengrond, is…

Lees meer
februari 20, 2024

Investeringsagenda Natuurinclusief

Om de Nederlandse samenleving meer natuurinclusief te maken, moeten we snel beginnen. Hoe langer we wachten, hoe sneller de kosten…

Lees meer
november 25, 2020

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats.…

Lees meer
mei 5, 2020

Testlab Klein Wonen & Nieuw Bos

Aanleiding In het buitengebied van Nederland stapelen diverse opgaven zich op. Er is bij veel erfeigenaren (waaronder agrariërs) behoefte aan…

Lees meer
april 8, 2020

Ereprijs 2020

In opdracht van provincie Overijssel heeft de Natuurverdubbelaars ondernemersprijsvraag “De Ereprijs’’ georganiseerd. Het doel van deze prijsvraag was het in…

Lees meer
april 6, 2020

Stadsranden Apeldoorn

Apeldoorn is en profileert zich als Buitenstad. Het programma “Stadsranden in de Buitenstad” van de Gemeente Apeldoorn ziet en benut…

Lees meer
april 6, 2020

Kwartiermaker: Natuurinclusief bouwen door introductie soortenmanagementplan (SMP)

Provincie Utrecht wil natuurinclusief bouwen de norm maken en ervoor zorgen dat de Wet Natuurbescherming wordt nageleefd. Daarom moet er…

Lees meer
april 6, 2020

Gouden Roerdomp

De Natuurverdubbelaars heeft voor provincie Noord-Holland twee keer de Gouden Roerdomp, een wedstrijd op het gebied van biodiversiteit, georganiseerd. Ingezonden…

Lees meer