Filteren op tag:

maart 21, 2023

Innovaties in Faunabeheer

In 2022 hebben wij voor de provincie Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar innovaties in faunabeheer, gericht op ganzenwering en -verjaging.…

Lees meer
januari 24, 2023

Rekenen aan Biodiversiteitsherstel

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) werkten wij de afgelopen maanden aan de inventarisatie van de (economische)…

Lees meer
november 17, 2022

Factsheet reststromen tuinbouw tot biobased bouwmateriaal

Bij de teelt van groenten in kassen, zoals tomaten en paprika, komt restmateriaal vrij. Momenteel wordt dit restmateriaal grotendeels gecomposteerd…

Lees meer
augustus 3, 2022

Biobased (ver)bouwen: rekenen en tekenen

In Nederland is er steeds meer vraag naar biobased bouwmaterialen. De productie van deze materialen vindt al deels in Nederland…

Lees meer
december 22, 2021

Onder de Streep: Kosten en baten van regeneratieve melkveehouderij

Steeds meer boeren kiezen voor een vorm van regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw. Vaak is daarbij wel de twijfel: is dat wel…

Lees meer
oktober 1, 2021

Utrechtse Natuurdagen – Symposium Vliegers op de Vliegbasis

Dikkopjes, grauwe klauwieren, tapuiten, veldleeuweriken en kommavlinders: het wemelt van de ‘vliegers’ op Park Vliegbasis Soesterberg. Vandaar dat het Utrechts…

Lees meer
maart 11, 2021

Minisymposium Faunabeheer 2021

In opdracht van provincie Utrecht heeft de Natuurverdubbelaars de eerste online editie van het Minisymposium Faunabeheer georganiseerd. Provincie Utrecht organiseert…

Lees meer
november 25, 2020

Bijensymposium 2020: een hybride event

Nadat de oorspronkelijke bijeenkomst uitgesteld moest worden vanwege COVID-19, vond op 25 november 2020 het Bijensymposium van provincie Utrecht plaats.…

Lees meer
mei 18, 2020

Toekomstverkenning Holendrechterpolder

De Natuurverdubbelaars is door Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland gevraagd om een toekomstverkenning uit te voeren…

Lees meer