Berichten uit het labLandelijk gebied

Positieve resultaten pilot ganzenverjaging na aanbevelingen De Natuurverdubbelaars

By december 8, 2023 februari 19th, 2024 No Comments

In Eemland (Utrecht) heeft een pilot met positieve resultaten plaatsgevonden ten aanzien van het gecoördineerd verjagen van ganzen. Deze pilot vond plaats naar aanleiding van aanbevelingen van De Natuurverdubbelaars in het rapport ‘Innovaties in faunabeheer’.

Afgelopen winterseizoen (winter ‘22/’23) heeft de Faunabeheereenheid Utrecht in samenwerking met de provincie Utrecht, LTO Noord, Wildbeheereenheid de Eem, het ganzencluster en (weidevogel) Collectief Eemland deze pilot uitgevoerd naar het planmatig verjagen van ganzen. Overwinterende ganzen zorgen in het vroege voorjaar voor veel schade en overlast op de agrarisch in gebruik zijnde graslanden in het gebied. Daarnaast vormen de door de ganzen kaalgegraasde gaslandpercelen voor een veel minder geschikte vestigingslocatie voor de in het voorjaar naar het gebied terugkerende weidevogels. Om deze problematiek een halt toe te roepen heeft de Faunabeheereenheid tezamen met lokale stakeholders een gebiedsgerichte ganzenverjaagaanpak opgezet met als doel de schade en overlast die ganzen in het gebied veroorzaken te verminderen. Om dit te bereiken is een gebieds(ganzen)coördinator aangesteld die ervoor zorgde dat meerdere keren per dag de ganzen uit het gebied werden verjaagd door o.a. de inzet van laserlicht, drones en geluidseffecten. Bovendien zorgde deze coördinator er voor dat de inspanningen van de diverse vrijwillige verjagers in het gebied op elkaar werden afgestemd. Het resultaat van deze gebiedsgerichte en planmatige aanpak leverde een aanzienlijke reductie op van de in het gebied optredende schade, van maar liefst meer dan 50%. De resultaten van de pilot zijn hier te vinden.

Naar aanleiding van deze positieve resultaten worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een vervolg van de pilot. De Natuurverdubbelaars blijft het faunabeheerdossier op de voet volgen.

Voor meer informatie in de mogelijkheden rondom faunabeheer, neem contact op met Tom Meijer (06-19301182, tom@natuurverdubbelaars.nl)