Berichten uit het lab

Aandacht voor biodiversiteit in gebouwde omgeving tijdens kennisbijeenkomst

By december 8, 2023 No Comments

Op dinsdag 21 november heeft een kennisbijeenkomst over het Soortenmanagementplan (SMP) plaatsgevonden in het Provinciehuis Utrecht. Hiermee helpt De Natuurverdubbelaars Utrechtse gemeenten met het versterken van de biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

De kennisbijeenkomst had tot doel om de bottlenecks die worden ervaren ten aanzien van SMP inzichtelijk te maken en te prioriteren. In vervolgbijeenkomsten gaan we inzoomen op de belangrijkste bottlenecks. Gemeenten ervaren de verankering van het SMP binnen de eigen gemeentelijke organisatie als belangrijkste bottleneck, dus de volgende keer zoomen we in op wat de SMP-coördinator kan doen om het SMP werkbaar te maken binnen de eigen organisatie. In een later stadium gaan we verdiepen op thema’s als communicatie naar particulieren en woningcorporaties, en het tekort aan ecologische capaciteit.

SMP-coördinatoren van gemeenten zijn in feite pioniers, aangezien SMP een nieuw onderwerp is waar gemeenten nog geen ervaring in hebben. Het uitwisselen van ervaringen en leren van elkaars inzichten is hierbij cruciaal.

De kennisbijeenkomsten zijn onderdeel van een opdracht die wij uitvoeren voor de Provincie Utrecht. Het doel van de opdracht is om gemeenten te helpen om de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te versterken door middel van de juiste toepassing van het SMP. Steeds meer gemeenten in Utrecht beschikken over een SMP, maar het is gebleken dat het hebben van een SMP nog niet betekent dat het SMP ook goed wordt uitgevoerd. Juist daar voegen De Natuurverdubbelaars waarde toe, door als kwartiermaker te fungeren, kennisdeling te faciliteren en kennisproducten te creëren.

Voor meer informatie in de mogelijkheden rondom biodiversiteit in de gebouwde omgeving, neem contact op met Tom Meijer (06-19301182, tom@natuurverdubbelaars.nl)