Aurisel: “Bij de aankoop van nieuwe producten beseffen mensen vaak niet dat producten ooit als grondstof uit de aarde gewonnen zijn. Vaak heeft de productie van grondstoffen een negatieve impact op het milieu. Ik ben de impact op het milieu van twee producten in kaart aan het brengen: dat van een triggerpointbal en van sporttape. Deze bestaan met name uit rubber en katoen, dus onderzoek ik de impact van rubber en katoen op biodiversiteit, luchtkwaliteit, klimaat, verandering van landgebruik, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en watergebruik.

Wat opvalt is dat de impact op het milieu van de productie van triggerpointballen en sporttape vooral aan het begin van de keten plaatsvindt, bij de grondstoffen dus. Katoen en rubber worden vaak geteeld in monoculturen die de bodem uitputten, en waar veel pesticides en meststoffen worden gebruikt. Dit kan bodem- en watervervuiling veroorzaken en is slecht voor de natuurlijke omgeving van deze plantages. Daarom ben ik ook een overzicht aan het maken van de impact van deze twee grondstoffen op de 7 ecologische factoren eerder benoemd en ook van mogelijke oplossingen die de negatieve impact kan verminderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de productie van grondstoffen een negatieve impact heeft op biodiversiteit, verandering van landgebruik en bodem- en waterkwaliteit terwijl fabrieken vooral een negatieve impact hebben op klimaat en watergebruik door de energie en water intensief processen die plaatsvinden. We denken dat wet- en regelgeving en de economie de negatieve impact van fabrieken zullen verminderen door middel van reguleringen van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die in het grondwater terecht kunnen komen en door middel van economische prikkels die bijvoorbeeld investeringen in groene energie of verbetering in energie efficiëntere processen zullen stimuleren. Hierdoor blijft de grootste impact over aan het begin van de keten en dit is waar merkhouders een rol kunnen spelen.”