Berichten uit het labGroen in de stad

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

By november 5, 2018 april 6th, 2020 No Comments

Benthe over haar project: “Ik ben bezig met het koppelen van biodiversiteit aan klimaatadaptatie. Het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat, klimaatadaptatie, staat al bij veel gemeentes op de agenda. Ze leggen bijvoorbeeld meer groen aan om regenwater beter op te kunnen vangen of planten bomen om de omgevingstemperatuur te laten dalen. Biodiversiteit wordt vaak ‘vergeten’ bij klimaatadaptatie, terwijl dit wel belangrijk is om ecosysteemdiensten draaiende te houden.

Een goede manier om biodiversiteit op de agenda van gemeentes te krijgen, is het koppelen van biodiversiteit aan andere maatregelen voor klimaatadaptatie. Op deze manier valt biodiversiteit niet weg en is er genoeg geld voor (dat geld was immers al aanwezig voor de andere maatregelen). Ik heb gezocht naar voorbeelden van het koppelen van biodiversiteit aan klimaatadaptatie.

Veelbelovende maatregelen om klimaatadaptatie binnen gemeentes toe te passen én biodiversiteit te verhogen, zijn:

• Het verwijderen van stenen onder trambanen en van rotondes en het beplanten van de nieuwe oppervlaktes met bloemen die gunstig zijn voor bijen en andere insecten
• Het schuiner laten aflopen van oevers en deze beplanten met geschikte inheemse vegetatie
• Het aanleggen van wadi’s en deze beplanten met insectenvriendelijke planten
• Het verwijderen van stenen en de ruimte opvullen met inheemse beplanting en bomen
• Het stimuleren van groene daken binnen de gemeente en het aanleggen van planten die insecten aantrekken op groene daken

Deze en meer maatregelen heb ik samengevat in een white paper waarin praktische tips voor gemeenten staan.”