De Natuurakker brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het realiseren van het plan zorgt voor een gebied waar men niet vast kan stellen of het een natuurgebied of landbouwgebied is. De inrichting is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.

De Natuurakker, een concept bedacht door Natuurverdubbelaar Erwin, is doorontwikkeld door studenten Susanne van Caam en Lotte Embregts in opdracht van het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur en was prijswinnaar bij prijsvraag Brood en Spelen van het College van Rijksbouwmeesters.