Berichten uit het labLandelijk gebiedVoedselbossen & Agroforestry

Workshop verdienmodellen voor voedselbossen

By december 12, 2019 mei 4th, 2020 No Comments

Tijdens het afsluitende symposium van het project Voedselbossen Zuidoost-Nederland gaf Daan Groot in zijn rol als lector Innovatief Ondernemen met Natuur aan HAS Hogeschool een workshop waarin de resultaten van drie jaar onderzoek naar voedselbossen werd samengevat.

De belangrijkste resultaten laten zich als volgt samenvatten:

  • Na 20 jaar hebben voedselbossen een hogere rentabiliteit dan andere vormen van landbouw.
  • De aanloop periode vormt echter een groot obstakel: de terugverdientijd kan tot wel 20 jaar bedragen. Dit komt door de benodigde investeringen en doordat veel gewassen de eerste jaren geen of laag volume produceren
  • Belangrijkste parameter die de terugverdientijd kan verbeteren is de te behalen prijs. Bij een prijspeil zoals groothandelsprijzen bedraagt de terugverdientijd 20 jaar. Wanneer een voedselbos prijzen behaalt zoals reguliere akkerbouwgewassen is de rentabiliteit nog steeds positief, maar worden de aanloopkosten nog later terug verdiend. Bij supermarktprijzen is de terugverdientijd slechts 7 jaar. Hierbij  is een andere inrichting van de waardeketen wel van belang.
  • Ook kunnen nieuwe concepten met een hogere toegevoegde waarde bijdragen aan de gerealiseerde prijs, bijvoorbeeld door verticale integratie of door het neerzetten van een merknaam.
  • Voedselbossen lijken bij uitstek geschikt om hogere prijzen te realiseren. Meer inzicht in de prijselasticiteit bij een sterke stijging van het aanbod, en daarmee de opschaalbaarheid, vergt nog nader onderzoek.
  • Het maken van combinaties met aanvullende verdienmodellen (zoals wonen) kan de business case sterk verbeteren en de terugverdientijd naar voren halen. Wanneer in de toekomst ook voor andere maatschappelijke diensten (zoals CO2-opslag of klimaatadaptatie) betaald wordt, heeft dit ook een positief effect op de business case en terugverdientijd.

Daarnaast was er ook ruimte voor een vooruitblik. Het komende half jaar gaat het onderzoek zich richten op een synthese en een verfijning van de resultaten tot nu. Daarnaast worden er twee nieuwe onderzoeksrichtingen ingeslagen:

  • Financieringsvormen: op welke manier kunnen slimme financieringsconstructies een bijdrage leveren om door het dal van de eerste jaren te komen.
  • Conceptontwikkeling: wat voor concepten kunnen er worden ontwikkeld waardoor voedselbossen over een groot volume een hoge prijs kunnen behalen.

Ook geïnteresseerd in de resultaten en wat dit betekent binnen jouw bedrijf, gemeente of provincie? Neem dan contact op met Daan Groot (06 3824 8897).