Green financeGroen in de stad

Serious Game Financing Nature-based Solutions nu ook speelbaar online

By januari 18, 2022 januari 27th, 2022 No Comments

Op maandag 17 januari organiseerde IUCN de EU’s Nature-based Solutions Task Force Cluster Meeting, als onderdeel van het Horizaon 2020 NetworkNature project, dat als platform fungeert voor het opschalen van Nature-based Solutions. Deze bijeenkomst had als doel om de deelnemers aan de verschillende Taskforces bijeen te brengen voor een interactieve dialoog en de balans op te maken van alle projecten over Nature-based Solutions die vanuit Horizon 2020 de afgelopen jaren gefinancierd zijn.

Daarnaast had deze bijeenkomst als doel om de deelnemende organisaties te voorzien van nieuwe inzichten en vaardigheden. De Natuurverdubbelaars zijn gevraagd om een workshop te organiseren rondom het betrekken van ongebruikelijke partners binnen projecten rondom Nature-based Solutions in de stad. Speciaal voor deze bijeenkomst hebben wij onze Serious Game Financing Nature-based Solutions doorontwikkeld naar een online variant. Het spelen van deze game gaf de deelnemers een aantal belangrijke inzichten:

  • Het belang van een gemeenschappelijke visie.
  • Het belang van het spreken van elkaars taal en het kunnen verplaatsen in de positie van de ander.
  • Het belang van de persoonlijke klik bij dit soort vernieuwende trajecten.
  • De mogelijkheden om de cirkel te vergroten als beoogde partners niet direct mee willen of kunnen doen.

De workshop eindigde met een call to action om bij gebiedsontwikkelingen ook altijd een groener scenario door te rekenen en gezamenlijk te werken aan nieuwe financiële arrangementen. Ook als dit scenario nog niet volledig gerealiseerd kan worden, biedt het de kans om de lat elke keer wat te verleggen.

Zelf spelen?

De Serious Game Financing Nature-Based Solutions is een effectieve werkvorm om snel inzicht te vergaren in de uitdagingen rondom de financiering van het vergroenen van de stad.  Dit kan bijvoorbeeld met collega’s of juist met stakeholders in een lopend proces. De Serious Game is ook aanpasbaar op de specifieke context van een casus. Daarnaast geven wij regelmatig de workshop “Waarde, Waarderen, Verwaarden” als startpunt in het denken over de waarde van groen in de stad.