Berichten uit het labGreen financeGroen in de stad

Onderzoek naar Innovatieve Financiering van Nature Based Solutions in steden

By juli 23, 2020 No Comments

Clara Pietrek is net begonnen aan een zomerstage op het vlak van innovatieve financiering van nature based solutions in steden. Ze stelt zichzelf en het onderzoeksproject waar ze deze zomer aan werkt voor:

Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, maar ben vijf jaar geleden naar Nederland verhuisd voor mijn studie. Ik heb een interdisciplinaire achtergrond in de sociale wetenschappen met een focus op internationale betrekkingen. Het afgelopen jaar heb ik tijdens mijn masteropleiding Conflict Resolution & Governance aan een aantal projecten gewerkt op het snijvlak van duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling. Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt in dit vakgebied en ben blij dat ik de kans heb gekregen om hier meer over te weten te komen door als stagiair aan de slag te gaan bij De Natuurverdubbelaars. Gedurende de zomer werk ik aan een onderzoeksproject naar innovatieve financieringsvormen van nature-based solutions in het stedelijk gebied. Door mijn interdisciplinaire achtergrond heb ik een holistische manier ontwikkeld om complexe vraagstukken te benaderen. Deze vaardigheid blijkt erg nuttig te zijn voor dit onderzoek aangezien er veel verschillende aspecten in aanmerking moeten worden genomen bij het toepassen van nature-based solutions in steden.

Het vergroenen van steden door het implementeren van nature-based solutions is een belangrijke stap voor klimaatadaptatie en de ontwikkeling van een duurzame, gezonde en inclusieve omgeving. Hoewel financiering nu nog vaak een barrière vormt voor nature-based solutions, kunnen innovatieve financieringsmechanismen en publieke-private samenwerking de ontwikkeling van dergelijke projecten faciliteren. Het identificeren van bestaande case studies van nature-based solutions in steden die op een innovatieve manier worden gefinancierd, is een nuttig mechanisme om publieke en private actoren te inspireren om dergelijke maatregelen te implementeren. 

Ik identificeer en analyseer nature-based solutions in het stedelijk gebied, enerzijds door diepgaand literatuuronderzoek. Anderzijds, organiseer ik interviews met experts om de diepte in te duiken over innovatieve financieringsstructuren en om te onderzoeken welke case studies onderscheidend zijn en hen inspireren. Ik vind het ongelooflijk inspirerend om onderzoek te doen naar het vergroenen van steden. Er is duidelijk veel potentie voor toekomstige ontwikkelingen, maar veel ideeën moeten nog worden gerealiseerd. Er zijn al vele steden over de hele wereld die het voortouw nemen om groener en meer klimaatbestendig te worden. Het ontwikkelen van innovatieve manieren voor het implementeren van nature-based solutions vormt hiervoor een belangrijk mechanisme.