Aan de slag met biodiversiteitBedrijven & Supply chainsGreen finance

Ondersteunen van de IDFB in het linken van finance en biodiversiteit

By maart 3, 2022 No Comments

Hoe kunnen we het ongekende biodiversiteitsverlies dat we nu meemaken tegengaan, wetende dat er een financieringstekort is van bijna $824 miljard per jaar?

De Nederlandse overheid heeft recentelijk de Interface Dialogue Finance and Biodiversity (IDFB) opgezet, een platform dat relevante partijen uit de Convention on Biological Diversity (CBD) en financiële instellingen samenbrengt. Het doel van het platform is het faciliteren van kennisuitwisseling en het stimuleren van de dialoog tussen ministeries en de financiële sector om dit probleem aan te pakken. In samenwerking met het secretariaat van de CBD en het Verenigd Koninkrijk, helpen de Natuurverdubbelaars bij het faciliteren van de discussie en het mobiliseren van partijen om om biodiversiteitsoverwegingen op te nemen in financiële besluitvorming. De IDFB wil de financiële sector helpen begrijpen hoe zij door hun investeringen impact maken op én afhankelijk zijn van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Dit doen zij door het delen van best practices, ervaringen, beleidsontwikkelingen, tools en data. Daarnaast helpt het platform instituties en ministers in het uitwisselen van kennis over het integreren van biodiversiteitsverlies in hun financiële besluitvorming, om hen zo te laten aansluiten bij het Global Biodiversity Framework (GBF).

De IDBF komt samen in een informeel online format, waar overheidsministers en vertegenwoordigers van financiële instellingen discussiëren over hoe er meer financiering kan worden gemobiliseerd voor biodiversiteit, en waar zij ervaringen en lessons learnt uitwisselen. Verschillende sprekers presenteren hun inzichten uit verscheidene biodiversity finance initiatieven, en deelnemers delen relevante onderzoeken, inzichten en bronnen met elkaar. De IDFB slaat daarmee een belangrijke brug tussen verschillende partijen om kennisdeling te faciliteren. Het platform biedt daarnaast een hulplijn aan voor partijen die meer kennis en tools zoeken om finance en biodiversiteit op een lijn te brengen.