Berichten uit het lab

Testfase online training integrated capitals thinking

By maart 2, 2022 No Comments

Hoe kunnen bedrijven de waarde van natuur en maatschappij begrijpen en meenemen in hun bedrijfsbeslissingen? Om bedrijven daarbij te ondersteunen, zijn we gevraagd door Capitals Coalition en World Business Council of Sustainable Development (als onderdeel van de We Value Nature campaign) om een online training te ontwikkelen precies op dit onderwerp.

Het beta testen van de online training: “Valuing people and nature into business decision-making” is inmiddels in volle gang! Ruim 50 professionals, werkzaam in diverse marktsectoren over de hele wereld, volgen nu de testversie van de training.

De komende weken gaan we met hun input aan de slag om de training nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep: bedrijven, financiële instellingen en andere organisaties die hun relatie met de natuur en maatschappij beter willen begrijpen en willen meenemen in hun beslissingen. Want dat natuur en maatschappij een waarde heeft voor bedrijven en dat bedrijven hier ook een positieve impact op kunnen uitoefenen, staat vast.

Op 24 maart om 15:00 (CET) zal de training officieel worden gelanceerd. Mark Gough, CEO van de Capitals Coalition, zal aftrappen en ingaan op het belang van deze training voor een duurzame transitie binnen het bedrijfsleven. Vervolgens zal er een korte uitleg worden gegeven van de achtergrond en opzet van de training. Ook komen er koplopers aan het woord die graag hun ervaringen delen over hoe het integreren van natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal kan leiden tot betere besluitvorming.

Ben je benieuwd geworden naar deze training? Meld je dan aan voor de officiële lancering!