Berichten uit het labGreen financeLandschapsherstel

Landscape Finance Framework

By oktober 15, 2019 mei 5th, 2020 No Comments

Na de afgelopen jaren voor verschillende van onze partners en klanten aan landschapsfinanciering te hebben gewerkt, hebben we onze zomer goed besteed om een generiek Landscape Finance Framework op te stellen.

Landschapsherstel is een opkomend thema en het momentum kon niet sterker zijn met het VN-decennium van ecosysteem herstel op komst. Over de hele wereld werken lokale en internationale organisaties aan het herstel van landschappen en biodiversiteit. Maar zoals de SDG-financieringskloof van $2,5 biljoen aantoont, zonder aanvullende (particuliere) financiering, bereiken we lang niet de doelen van klimaatbestendigheid en het keren van het verlies aan biodiversiteit.

Landschappen bezitten natuurlijke hulpbronnen en bieden ecosysteemdiensten. Door het herstel van landschappen neemt de waarde van natuurlijke hulpbronnen, ons natuurlijk kapitaal, toe. Dit betekent dat er een enorme, en grotendeels onbenutte, business case is voor landschapsherstel.

Ons Framework biedt een gestandaardiseerd raamwerk voor het identificeren, meten, waarderen en monetariseren van natuurlijk kapitaal op landschapsniveau. Het onderzoekt de economische mechanismen van het landschap en (potentieel nieuwe) duurzame business cases. Bovendien beoordeelt het de financieringskansen en -bereidheid die bij deze landschappen passen. Door dit te doen, biedt het landschappen de mogelijkheid om de financiering te krijgen die ze nodig hebben, en financiers een pijplijn aan projecten die bij hun interesses passen.

Wil je meer weten? Aarzel niet om contact op te nemen!