Berichten uit het lab

Even voorstellen: Rebeka, Floor en Elmer

By december 8, 2021 december 23rd, 2021 No Comments

Dit najaar zijn er weer drie kersverse stagiaires bij ons gestart, en in dit bericht stellen we hen graag aan jullie voor (v.l.n.r. op de foto):

Rebeka is in oktober begonnen als stagiair bij de Natuurverdubbelaars om te leren over green finance en de verwovenheid van de financiële en natuurlijke wereld, door mee te werken aan een project dat precies dit in kaart brengt. Ze doet desk research naar sectoren waar er mogelijkheden liggen voor investeringen in biodiversiteit, en brengt daar een prioritisering aan. Ze gelooft dat natuur een cruciale rol speelt in het leven van mensen op aarde en hun welzijn, en zet zich in om het de erkenning te geven die het verdient. Ze heeft aan de Universiteit Utrecht haar bachelor in Geschiedenis gehaald. Nu wil ze echter praktisch aan de slag, waar ze ook gebruik kan maken van haar analytische en schrijfvaardigheden die ze tijdens haar studie heeft ontwikkeld. Volgend jaar start ze met een master in Sociologie, dat ze wil combineren met haar inzichten die ze opdoet bij de Natuurverdubbelaars. Ze is graag in de natuur, en in het weekend zie je haar dan ook vaak wandelen of vogels spotten! Wil je Rebeka hierover spreken? Stuur haar een mailtje op rebeka@natuurverdubbelaars.nl

Floor is met haar liefde voor dier en natuur Future Planet Studies gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze zit in haar laatste jaar en wilt als stagiair meer praktische ervaring opdoen op het gebied van duurzame financiering en duurzaam ondernemen. Floor vervult bij De Natuurverdubbelaars een ondersteunende rol bij het uitvoeren van een onderzoek naar investeringskansen voor biodiversiteit en is betrokken bij de ontwikkeling van een online cursus voor bedrijven over het integreren van natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal in de bedrijfsvoering.  Ze leert een probleem graag van meerdere kanten kennen en ook de oplossingen liggen volgens haar niet in één gebied. Floor hoopt de kennis die ze opdoet bij de Natuurverdubbelaars mee te nemen in haar ontwikkeling om bij te dragen aan een duurzaam beheer en ontwikkeling van de aarde. Meer weten over Floor en haar werkzaamheden? Neem contact met haar op via: floor@natuurverdubbelaars.nl

Elmer is ook in oktober begonnen en werkt als stagiair aan het ontwerpen van een online cursus voor bedrijven voor het integreren van natuurlijk kapitaal in hun bedrijfsvoering. Hij gelooft dat natuurlijk kapitaal te lang is uitgesloten bij strategische beslissingen, en dat deze cursus kan helpen het tij van biodiversiteitsverlies te keren. Dat doet hij door binnen deze cursus zich te focussen op het zichtbaar maken van de waarde van natuurlijk kapitaal voor bedrijven, in samenwerking met We Value Nature en Capitals Coalition. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zijn bachelor Filosofie op zak. Op het moment is hij ook zijn bachelor in Arabische Talen en Cultuur aan het afronden. Tijdens zijn studie heeft Elmer analytische vaardigheden ontwikkeld, en zijn brede achtergrond stelt hem in staat onderwerpen vanuit een breed perspectief te bekijken. Volgend jaar is hij van plan een Master te volgen in de richting van duurzame economie – mede geïnspireerd door zijn taken bij de Natuurverdubbelaars! zijn vrije tijd doet Elmer aan boxen, voetbal (kijken), en kookt hij graag voor vrienden. Een keer met Elmer sparren? Contacteer hem op: elmer@natuurverdubbelaars.nl