Landelijk gebiedNatuurinclusieve landbouwRegeneratieve landbouw

Eerste bijeenkomst regeneratieve melkveehouderij

By oktober 1, 2021 No Comments

Afgelopen voorjaar zijn wij gestart met een onderzoek naar het verdienvermogen van regeneratieve melkveehouderij. Voor dit project onderzoeken wij samen met onder andere Wij.land en Alan Accountants en Adviseurs het verdienmodel van regeneratieve melkveehouderij. Kunnen boeren die een meer natuur-inclusieve vorm van landbouw als bedrijfsmodel hanteren een goede boterham verdienen? Op welke manier verschilt het bedrijfsmodel van dat van een referentiegroep en hoe valt dat per saldo uit?

De eerste antwoorden op deze vragen hebben wij 24 augustus gedeeld met de deelnemende boeren die aangesloten zijn bij Wij.land, allen gesitueerd in het Groene Hart. Aan de hand van overzichtstabellen, grafieken en analyses hebben wij onszelf en de boeren wegwijs gemaakt door de grote hoeveelheid data, en hebben we aan de hand van deze analyses al enkele voorzichtige observaties kunnen doen over het verdienvermogen van natuurinclusieve melkveehouderij. Komende tijd zullen wij nog een bijeenkomst houden met de boeren uit Noord-Nederland, aangesloten bij Living Lab Fryslân.

Daarnaast wordt er dit najaar een eindevent georganiseerd waarbij de belangrijkste resultaten uit deze studie openbaar gemaakt worden. Hier zullen wij opgedane inzichten en onze conclusies en aanbevelingen delen. Interesse in het bijwonen van dit event? Stuur dan een mailtje naar merlissa@natuurverdubbelaars.nl