De winnaars van de Ereprijs van provincie Overijssel zijn bekend! De groene ondernemersprijs voor de agrarische sector, de vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen die we samen met provincie Overijssel hebben georganiseerd.

We hadden de winnaars het liefst persoonlijk gefeliciteerd tijdens de prijsuitreiking, maar gezien de omstandigheden zijn de winnaars gebeld door gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wordt er later dit jaar nog een mini-symposium georganiseerd waar alle inzenders van de Ereprijs van harte welkom zijn!

En de winnaars zijn…

In de agrarische sector hebben Danique en Joke Kottelenberg gewonnen met het initiatief Twentse Boerin. Zij hebben een concreet plan om van een reguliere melkveehouderij de transitie te maken naar een duurzame kringloopboerderij. Hiervoor gaan ze een hazelnootboomgaard aanleggen, zullen zij vee vervangen voor groenteproductie en zal er een voedselbos gerealiseerd worden.

In de vrijetijdssector hebben Andrea en Rob te Wierik Bergs de eerste prijs in de wacht gesleept met hun Hotel als regenwaterambassade. Het plan is om op hun hotel middenin Deventer een groen dak aan te leggen die regenwater opvangt en dit zichtbaar te maken voor gasten. Dit initiatief, gericht op klimaatadaptatie en biodiversiteit, laat zien dat biodiversiteit niet alleen iets van het buitengebied is maar dat er juist in de stad ook kansen liggen.

In de categorie bedrijventerreinen heeft Leefbaar Bedrijvenpark Marssteden de eerste prijs binnengesleept. Via parkmanager Mark van Mast ontvingen zij hun prijs voor het aanplanten van bomen en kruiden- en bloemrijk gras om zo een natuurinclusieve entree voor het terrein te realiseren.

De drie winnaars ontvangen een subsidie ter waarde van €10.000 om hun initiatieven verder te helpen. Alle overige 60 inzenders zullen de komende weken worden gebeld voor een adviesgesprek. Want juist in deze tijd willen we de ondernemers van harte ondersteunen en adviseren om hun groene plannen uit te voeren. De komende weken gaan we hiermee aan de slag en zullen wij een deel van de adviesgesprekken gaan voeren.