Aan de slag met biodiversiteitBedrijven & Supply chainsBerichten uit het labNatuurlijk Kapitaal

Dit is het moment om na te denken over risico’s!

By april 2, 2020 april 15th, 2020 No Comments

Juist dit is het moment om je te verdiepen in het denken over risico’s. Na het lezen van dit interessante rapport van de WBCSD “An enhanced assessment of risks impacting the food and agriculture sector”  en door er meer over te leren tijdens het bijbehorende webinar “Towards a better understanding of food system risk”, zetten we een aantal inzichten op een rij.

Alhoewel regulering en negatieve publiciteit op sociale media door food & agri bedrijven worden gezien als de risico’s met de hoogste impact en waarschijnlijkheid, heeft KPMG een Dynamic Risk Assessment uitgevoerd waarbij de focus ligt op hoe zulke verschillende risico’s onderling zijn verbonden. Dit laat een ander beeld zien. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de grootste risico’s zijn georganiseerd rondom twee clusters:

  1. Inefficiente productiepraktijken, landdegradatie en stikstof inefficientie.
  2. Inefficientie productiepraktijken, landdegradatie en water.

In essentie, lopen we het risico dat we niet in staat zijn om voldoende voedsel, grondstoffen en/of biomassa te produceren als gevolg van bodemdegradatie, slecht waterbeheer, en inefficiënte stikstof benutting.

Dit komt in grote lijnen ook overeen met het 2020 Global Risks Report van het World Economic Forum. Volgens dat rapport zijn de grootste risico’s nu milieu gerelateerd. Het rapport laat zien dat we de laatste 15 jaar heel anders over risico’s zijn gaan denken.

De grootste risico’s die het rapport voor 2020 heeft geidentificeerd naar waarschijnlijkheid zijn:

  1. Extreem weer
  2. Onvoldoende klimaatactie
  3. Natuurrampen
  4. Biodiversiteitsverlies
  5. Door de mens veroorzaakte milierampen

WBCSD en KPMG hebben deze analyse naar de waarschijnlijkheid en impact van risico’s in de food & agri sector een stap verder gebracht door te analyseren welke risico’s de meeste invloed hebben op andere risico’s en welke risico’s het meest worden beïnvloed wanneer een ander risico optreedt. Hier wordt het pas echt interessant (zie grafiek, © WBCSD/KPMG):

Top 3 invloedrijke risico’s Top 3 beïnvloedbare risico’s
1. Landbouwpraktijken begrijpen 1. Inefficiënte landbouwpraktijken
2. Regulering 2. Regulering
3. Inefficiënte landbouwpraktijken 3.Bodemdegradatie

Dit vertelt ons een aantal zaken:

  • Het begrijpen van landbouwpraktijken en het toepassen van betere landbouwtechnieken is bij uitstek de belangrijkste risico mitigatie strategie. Dit betekent dat elk bedrijf dat kwetsbaar is voor risico’s (waar je ook gepositioneerd bent binnen de keten) zich moet bekommeren om wat boeren doen en hoe de landbouwpraktijken verbeterd kunnen worden.
  • Regulering is zowel invloedrijk ald beinvloedbaar, wat betekent dat regulering als binaire variabele optreedt: of het stimuleert duurzame landbouw of het zit duurzame landbouw in de weg afhankelijk van hoe goed de regulering is toegespitst op het toepassen van de juiste landbouwtechnieken (terwijl een  beter begrijp van landbouwpraktijken altijd zal werken als risicobeperking).
  • Inefficiente productiepraktijken is een zeer beinvloedbaar risico, maar moet op een manier gemitigeerd worden dat het landdegradatie en biodiversiteitsverlies tegengaat (nummer 4 op de lijst van meest beinvloedbare risico’s). Zo niet, zullen deze risico’s zich zeker gaan voordoen.

Veel van ons werk richt zich op het ondersteuenen van boeren bij de implementatie van durrzame landbouwtechnieken die verder gaan dan productiviteitsverbetering wat vaak gebeurt ten koste van de bodem, water en biodiversiteit. Dit rapport laat nog eens het belang zien om te sturen op landbouwtechnieken. We nodigen ieder bedrijf uit de food & agri en textielindustrie uit om te handelen op deze risico’s en onderdeel te worden van de oplossing.

Klaar om met deze inzichten aan de slag te gaan?

We hebben diverse oplossingen ontwikkeld waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen gaan, en kunnen maatwerk leveren waar nodig. Één van die oplossingen is het ‘’Short Circuit Project’’: een aanpak om merken direct te verbinden met boeren om samen te werken aan duurzaamheid op het land. De aanpak doet dit goedkoper en grondiger dan huidige certificeringsschema’s. Een andere oplossing is ons “Accounting for a Better Planet’’ framework, dat een werkbaar risicoanalyse en materialiteitsanalyse biedt en kan worden ingezet om toekomstige duurzaamheidsacties te formuleren. En natuurlijk de aanstaande ‘’Community of Practice – Business in landscapes’’, die bedrijven helpt bij hun zoektocht naar de rol die zij kunnen spelen in landschappen waar ze mee verbonden zijn.