Berichten uit het labGreen finance

Demystifying Green Finance

By november 4, 2019 april 6th, 2020 No Comments

Vorige week werd tijdens de jaarlijkse Valueing Nature bijeenkomst in de Royal Society in Londen de publicatie “Demystifying Green Finance” gepresenterd. Een handzame publicatie die meer inzicht probeert te geven in het onderwerp Green Finance.

Er is een groeiende interesse vanuit de financiële wereld om de rol van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal beter te begrijpen – zowel als een kans voor investeringen, als wel als een manier om huidige en toekomstige investeringsrisico’s te beheersen. De snelle opkomst van tal van taxonomieën, kaders en initiatieven over dit onderwerp is een bewijs hiervan.

Deze publicatie poogt hier een bondig overzicht van te geven en iedereen die zich hiervoor interesseert op weg te helpen. Wij hebben daarom met plezier meegedacht en meegeschreven. Download het rapport via deze link.