Trots op Boeren van Amstel, een mooi nieuw zuivelmerk dat direct een positieve bijdrage levert aan het behoud van weidevogels in Nederland. Ook trots dat wij als betrokken partner en supporter de afgelopen jaren dit idee tot wasdom hebben zien komen.

Of zoals ze zelf zeggen: “Je verwacht het niet. Maar onder de rook van Amsterdam ligt een uniek gebied waar boeren en weidevogels nog samen gaan: Amstelland. Vrijwel overal in Nederland verdwijnen de weidevogels. Dankzij de inspanningen van veel boeren hoor je in Amstelland nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. Wij maaien grote delen van ons land pas na het broedseizoen en de waterstand is er hoog. Met de zuivel van de Boeren van Amstel doen we samen iets extra’s voor de vogels en de natuur van Amstelland.”

Geef deze boeren een steuntje in de rug en ga net als wij deze melk drinken, of stem op ze voor de Amsterdam Food Pitch.