Berichten uit het lab

Bijeenkomst initiatiefnemers ‘Nieuwe Natuur & Klein Wonen’ geslaagd

By april 11, 2023 No Comments

Op maandag 3 april heeft een bijeenkomst voor initiatiefnemers van ‘Nieuwe Natuur & Klein Wonen’ plaatsgevonden in het prachtige Veerhuis in het Gelderse Varik. Samen met Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) vormt Nature^Squared het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen, van waaruit deze bijeenkomst werd georganiseerd.

De 18 aanwezige initiatiefnemers van 10 initiatieven hebben allemaal de droom om klein te wonen in combinatie met nieuwe natuur op landbouwgrond, wat een aanvullende verdienmogelijkheden voor agrariërs kan opleveren. Door middel van functiecombinatie kunnen dergelijke initiatieven werkelijkheid worden.

Na een kop koffie en enkele kennismakingen werd het programma afgetrapt met een update over de recente ontwikkelingen rondom het Testlab en een presentatie over beleid en regelgeving. Vervolgens hebben de initiatiefnemers zichzelf voorgesteld en is stilgestaan bij problemen waar zij tegenaan lopen en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Een veelgehoord probleem is om zowel gemeenten als provincies aan boord te krijgen voor het realiseren van de plannen. Tevens blijkt het vinden en vervolgens pachten/acquireren van een locatie vaak lastig. Vanuit de eerdere ervaringen die met het Testlab zijn opgedaan, konden initiatiefnemers van adviezen worden voorzien.

In de pauze heeft iedereen een gedrukt exemplaar ontvangen van de meest recente publicatie van het Testlab: een catalogus waarin alle lopende initiatieven zijn verzameld en uitgelicht. Het doel van deze catalogus is om aan relevante spelers zoals gemeenten en provincies een visueel product te kunnen geven, waarin zij kunnen zien welke initiatieven er in hun regio actief zijn, wie de initiatiefnemers zijn en welke stappen zij zelf al hebben ondernomen. Daarnaast willen wij op deze manier initiatiefnemers een stem geven en verenigen, zodat zij ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. Samen sta je immers sterker. Binnenkort zal deze catalogus ook online worden gepubliceerd.

Na de pauze vonden brainstormsessies plaats rondom de vraag ‘’Hoe kom ik aan een locatie?’’. Vanuit ieders ervaringen leverde dit een veelheid aan ideeën over onder andere zoekstrategieën, netwerkmogelijkheden en allerhande tips. Afsluitend vond de borrel plaats waarbij de nodige contactgegevens enthousiast werden uitgewisseld. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Blijf jij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Testlab? Houd dan de website in de gaten