Berichten uit het labGroen in de stadLandelijk gebiedNatuurVoedselbossen & Agroforestry

Vervolg Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen

By september 14, 2022 september 20th, 2022 No Comments

De afgelopen jaren hebben wij samen met het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen (NNKW) vormgegeven. In het Testlab werken we aan het verkennen van de functiecombinatie klein wonen en natuur. Eerder al ontwikkelden we voor het Testlab een rekentool waarmee initiatiefnemers, grondeigenaren en beleidsmakers inzicht kunnen krijgen in het verdienmodel achter de functiecombinatie, schreven we beleidsaanbevelingen voor gemeenten en initiatiefnemers, en gaven we workshops aan provincies en gemeenten. Met ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties kent dit project een vervolg.

We zullen als kwartiermaker actief in gesprek gaan met provincies en gemeenten over dit onderwerp. Daarnaast helpen we hen door formats en stappenplannen te ontwikkelen voor de belangrijkste actoren. Kennisdeling speelt ook een belangrijke rol. Hiervoor zullen we bijeenkomsten en excursies gaan organiseren.