Bedrijven & Supply chainsLandschapsherstelNatuurinclusieve landbouwRegeneratieve landbouwVoedselbossen & Agroforestry

Verdienmodellen voor grootschalig landschapsherstel in Zuid-Amerika en Oost-Afrika

By juni 14, 2022 No Comments

WWF Duitsland heeft de handen ineengeslagen met IUCN Washington Office en het World Resources Institute om een Forest Landscape Restoration Implementation Hub op te zetten voor landschapsherstel. Hiermee beogen zij om landen op weg te helpen met bosherstel. Hierbij hebben zij ook nadrukkelijk oog voor de sociale en economische aspecten van bosherstel en hebben ze ons gevraagd een verkennende studie te doen naar markten, producten en verdienmodellen die hierbij relevant zijn. Hiermee geven ze lokale gemeenschappen handvatten om gelijktijdig te werken aan landschapsherstel en een goed bestaan op te bouwen.

Binnen dit onderzoeksproject onderzoeken wij voor 6 landen in Zuid-Amerika (Peru, Colombia, Brazilië) en Oost-Afrika (Tanzania, Oeganda, Madagascar) welke bestaande en potentiële verdienmodellen van landgebruik kunnen bijdragen aan landschapsherstel. Een voorbeeld is het verbouwen van koffie als onderdeel van een agroforestrysysteem: dit omvat het vermengen van koffie met andere gewassen en boomsoorten (bananen bijvoorbeeld). Dit genereert enerzijds meerdere inkomstenstromen voor de boer, en zorgt anderzijds voor het behoud en herstel van bos. Bosherstelinterventies – zoals het combineren van gewassen, bomen en vee, het duurzaam beheren van bossen en het planten van nieuw bos – helpen de bodem te herstellen, de kwaliteit van lokale waterwegen te verbeteren, en de biodiversiteit op het land te vergroten. Ook biedt het economische kansen voor de lokale bevolking.

Als onderdeel van het onderzoek hebben we deelgenomen aan country missions in de verschillende landen en hebben we gesproken met een breed scala aan stakeholders, waaronder nationale en regionale overheden, ngo’s en het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we met ieder van de landen kleinschalige workshops georganiseerd om onze desk research verder aan te scherpen. Dit heeft geresulteerd in factsheets per land over de landschappen, geschikte bosherstelinterventies en kansrijke verdienmodellen. Dit omvat onder andere informatie over waardestrategieën, verdienvermogen, investeringsmogelijkheden en kansen en uitdagingen. Hiermee hebben we de informatie tot hapklare brokken verwerkt en gevisualiseerd. Met deze factsheets is de basis gelegd voor een effectieve hub voor bosherstel.