Tom Meijer

Verbindend en resultaatgericht. Toms kracht zit in samen organiseren. Na een carrière als adviseur op het snijvlak van business en IT, heeft hij het roer omgegooid en wil hij een directe bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel. Veel van de hedendaagse wereldproblematiek is te herleiden tot de manier waarop we omgaan met de natuur – tijd om hier verandering in aan te brengen! Tom werkt aan allerlei projecten bij de Natuurverdubbelaars, van het waarderen van ecosysteemdiensten tot innovaties voor faunabeheer.