Merlissa Diele

Aanpakker en probleemoplosser. De ambitie van Merlissa is om klimaatbeleid voor het behouden van natuur voor iedereen te laten werken. Vanuit een brede achtergrond in milieueconomie en -beleid en analytische blik in zij in staat om complexe problemen vanuit meerder invalshoeken te benaderen. Bij de Natuurverdubbelaars werkt zij onder andere aan het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw en het waarderen van ecosysteemdiensten.