Berichten uit het lab

Ontwerpateliers Natuurinclusief op de Natuurinclusief Top!

By juli 20, 2023 No Comments

Natuurinclusief bouwen wordt steeds belangrijker – gezien opgaven rondom klimaatadaptatie en het verhogen van biodiversiteit in de stad. Maar het inpassen van groen en blauw binnen een stedelijk ontwikkelingsproject is niet altijd even makkelijk. Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen daarom een project inbrengen voor een Ontwerpatelier Natuurinclusief, een initiatief van de Provincie Utrecht. Daar kijkt een netwerk van externe experts met een frisse blik en vanuit meerdere invalshoeken naar het initiatief. Onze collega Merlissa Diele geeft als lid van de expertpool van de Ontwerpateliers advies over hoe natuur ook waarde kan hebben voor beleidsopgaven, en geeft daarin inzicht in de kwalitatieve, kwantitatieve en monetaire waarde van het realiseren van meer natuur.

Tijdens de eerste Natuurinclusief Top, die op 21 juni plaatsvond bij de Boerinn in Kamerik, hosten een aantal leden van de expertpool in een deelsessie een ontwerpatelier. Deelnemers werd gevraagd mee te denken over een daadwerkelijke casus die eerder in een van de ontwerpateliers voorbij kwam. Zo gingen we in op manieren waarbij stakeholders op verschillende momenten bij het proces betrokken kunnen worden, en hoe op kostenefficiënte wijze groenblauwe inrichting gerealiseerd kan worden. Het was een inspirerende sessie waarin we samen met de deelnemers concludeerden dat kostenefficiënte inrichting mogelijk is door in te zetten op variatie in de aanplant, en dat het belangrijk is om partners als beheerders en bewoners vroeg in het proces te betrekken.