Berichten uit het labGreen financeLandelijk gebied

Online meet-up Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen

By februari 22, 2021 No Comments

Op dinsdag 9 maart organiseren wij een online meet-up in het kader van het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen. Deze online meet-up is gericht op het delen van inspiratie en kennis over de diverse mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren, in combinatie met tiny houses als economische drager. In deze bijeenkomst zullen we onze ervaringen van het Testlab van de afgelopen jaren delen en zullen daarnaast verschillende initiatiefnemers, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeente Wageningen en Tiny House Nederland aan het woord komen.Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding vindt plaats door een bericht te sturen naar lotte@natuurverdubbelaars.nl o.v.v. aanmelding 9 maart.

Programma

 • 15.00  Welkom, door Daan Groot (De Natuurverdubbelaars)
 • 15.10  ONS Landschap, het versterken van kwaliteit van het landschap, Ministerie van Binnenlandse Zaken, door David van Zelm van Eldik 
 • 15.20  Terugblik Testlab van de afgelopen drie jaar, door Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie)
 • 15.40  Inzicht en actuele ontwikkelingen in de Tiny House beweging, door Marjolein Jonker (Tiny House Nederland)
 • 15.55  Een kijkje achter de schermen bij Peel Natuurdorpen, door initiatiefnemer Jan Ottens
 • 16.10  Ervaringen uit de praktijk van gemeente Wageningen, door Wendy
  Thissen-van Ham en Wilma Pol 
 • 16.25 Een prikkelende visie op Natuurrijk Nederland, door Folef van Nispen en Iman Stratenus
 • 16.40 Vooruitblik Testlab 2021, door Daan Groot, met onder andere aandacht voor gebiedsgerichte pilots, matchmaking en de rekentool
 • 17.00 Afsluiting