Landelijk gebiedNatuurinclusieve landbouw

Klimaatadaptatie voor Waterschap De Dommel: water vasthouden in plaats van afvoeren

By november 17, 2022 No Comments

Sinds jaar en dag is het Nederlands watermanagement gestoeld op de gedachte dat hemelwater zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. B- en C-watergangen (veelal boerensloten) zijn erop ingericht om water zo snel mogelijk af te staan aan A-watergangen. Tegen de achtergrond van klimaatverandering vormen lange droge perioden echter een toenemend probleem. In Noord-Brabant zijn Waterschap De Dommel en lokale boeren steeds vaker de dupe van veranderende condities.

De nadrukkelijke wens van zowel het Waterschap als lokale boeren, is om iedere regendruppel die valt, vast te houden in het gebied, in plaats van af te voeren. Het aanleggen van natuur-inclusieve, klimaatrobuuste, groenblauwe perceelsranden zou hierbij kunnen helpen. De 10.000 kilometer aan B- en C-watergangen op de hoge zandgronden in het gebied van Waterschap De Dommel kunnen worden omgevormd tot geleidelijk aflopende wadi’s. Bovendien vormen deze wadi’s biodiversiteitscorridors, bijvoorbeeld door ze in te zaaien als kruidenrijk grasland. Deze maatregelen zorgen voor verbeterde infiltratie én verhoogde biodiversiteit!

Dit klinkt als een mooi plan, maar wat levert het op? Wat zijn de effecten van deze landschapsaanpassing? Welke waarden kunnen ontstaan voor het Waterschap en voor de maatschappij? En hoe kunnen we deze waarden monetaristen? Namens het Waterschap gaan wij deze en meer vragen beantwoorden.

Afgelopen donderdag zijn we op bezoek geweest bij melkveehouderij Het Kleine Allodium in Sterksel om met eigen ogen te aanschouwen hoe een klimaatrobuuste perceelsrand eruitziet. De aanwezigen van Waterschap De Dommel en de melkveehouder vertelden op inspirerende wijze over de gezamenlijke projectrealisatie en de voordelen van wadi’s voor waterretentie en biodiversiteit!

Aan De Natuurverdubbelaars de taak om de analyse uit te voeren. Hier gaan we direct mee aan de slag om, als alles naar verwachting verloopt, komend voorjaar de resultaten van onze analyse te presenteren aan Waterschap De Dommel. Met het oog op het delen van kennis, zullen de resultaten en vergaarde inzichten tevens met andere waterschappen worden gedeeld. Zo maken we Nederland samen toekomstbestendig!