Groen in de stadLandelijk gebiedNatuurNatuurinclusieve landbouw

Gebiedsgerichte aanpak in de praktijk

By mei 9, 2022 november 17th, 2022 No Comments

Er is van alles aan de hand in het landelijk gebied. Stikstofproblematiek, opgaven rondom waterkwaliteit, of noodzaak tot veranderingen in het watersysteem door klimaatverandering zijn slechts een greep uit de uitdagingen die spelen. Provincies en waterschappen zetten steeds meer in op een gebiedsgerichte aanpak waarbij vanuit de opgaven en kenmerken van het gebied gezocht wordt naar een toekomstperspectief waarbij zowel natuur als landbouw een plek hebben. Bij zo’n gebiedsgerichte aanpak is het van belang het proces samen met de belangrijkste gebiedspartijen in te vullen.

De gebiedsgerichte aanpak lijkt soms een toverwoord, maar wat betekent dit nu concreet. De Natuurverdubbelaars brengen dergelijke aanpakken al in verschillende projecten in de praktijk. Relevante mechanismen en effecten brengen we in kaart, kwalitatief en waar mogelijk ook kwantitatief, resulterend in een set aan concrete aanbevelingen.

Binnen al deze projecten stellen we de volgende punten centraal:

  • Positieve grondhouding: wij kijken naar wat er wel kan en op welke manieren boeren kunnen bijdragen aan de opgaven in een gebied.
  • Realistisch: door het verdienvermogen van de huidige situatie en de toekomstige situatie scherp in beeld te brengen, wordt het duidelijk wat er wél en niet haalbaar is.
  • Persoonlijk: wij gaan zelf met de gebiedspartijen en boeren om de keukentafel.
  • Integraal: door opgaven aan elkaar te verbinden gaan we voor win-win-scenario’s waarin economische en maatschappelijke winst samen gaan.

Dit leidt tot een gedragen aanpak die recht doen aan de opgaven maar ook aan de belangen van de gebiedspartijen en de complexe situatie waarin zij zich begeven. Binnen onze projecten ontwikkelen we tevens concrete handvatten, zoals rekentools, een door gebiedspartijen gedragen maatschappelijk bod, waardetafels of een verwaardingsstrategie. Ook geïnteresseerd wat we kunnen betekenen binnen een aankomend of lopend gebiedsproces? Dan lichten wij onze aanpak graag nader toe in een persoonlijk gesprek.