De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar het verdienmodel en het verdienvermogen van voedselbossen, onder andere in nauwe samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Zij hebben onlangs een kort filmpje laten maken waarin kort wat uitgelegd wat voedselbossen zijn en waar dit concept vandaan komt. Kortom, een kort scheppingsverhaal over voedselbosbouw.

Meer informatie over de onderzoeksresultaten is te vinden op de projectpagina van  HAS Hogeschool.