Bedrijven & Supply chainsLandschapsherstel

Community of Practice – Business in Landscapes – Update April 2021

By april 14, 2021 april 23rd, 2021 No Comments

Samen met MVO Nederland en Solidaridad zijn we in september 2020 van start gegaan met de Community of Practice “Business in Landscapes”. Samen met een enthousiaste en diverse groep van 12 deelnemende bedrijven gaan we op zoek naar manieren om een positieve impact te realiseren in de productielandschappen. We delen kennis en ervaringen op het gebied van landschapsherstel en gaan van start met concrete projecten.

Kick-off: Van start in het groen

Tijdens de kick-off sessie in september hebben we elkaar beter leren kennen. Omringd door het groen bij Driebergen-Zeist hebben we het onderwerp van landschapsherstel op de kaart gezet en hebben we van Caroline van Leenders (RVO/LNV) uit eerste hand gehoord hoe een Community of Practice een effectief instrument kan zijn om beweging te creëren.

Sessie 2: Het creëren van een gemeenschappelijke taal

De tweede sessie vond online plaats in december. Inspelend op de behoefte om een gemeenschappelijke taal te creëren, zoomden we tijdens deze sessie in op de oefening “Bedrijf-Keten-Landschap”. Deze oefening had als doel om voor de deelnemers inzichtelijk te maken hoe hun bedrijf zich verhoud tot de keten en het landschap. Wie zijn de belangrijkste ketenactoren? Wat zijn de belangrijkste issues in het landschap? Vertalen die issues zich in risico’s of kansen voor de bedrijfsvoering? En welke actoren moet je daarbij betrekken? Verwaarden, schaalbaarheid en samenwerking kwamen naar voren als kernbegrippen waar we tijdens het traject mee aan de slag willen.

Sessie 3: Het formuleren van concrete cases

2021 is het jaar waarin we concrete stappen willen gaan maken met de groep. De deelnemers kregen de opdracht om in het nieuwe jaar na te denken over een concrete case waar ze tijdens het CoP traject mee aan de slag willen. Dit kan een concreet project zijn in een landschap maar kan ook een meer procesmatig traject zijn om binnen je bedrijf verandering te realiseren op het thema landschapsherstel. In februari 2021 organiseerden we een volgende online bijeenkomst waar we de deelnemers in de gelegenheid stelden om hun cases te pitchen en tips uit te wisselen. Daarnaast presenteerden we een aantal inspirerende voorbeelden uit de praktijk van het verwaarden van ecosysteemdiensten en landschapsherstel om de kansen van de diverse cases beter te belichten.

Hoe nu verder? Aan de slag met de cases!

Met het formuleren van de cases zijn we in een nieuwe fase van de Community of Practice terecht gekomen, waarbij de deelnemers de vertaalslag maken naar de eigen praktijk. We hebben als groep een mooie diversiteit aan cases maar zien ook diverse raakvlakken, variërend van verwaarding van CO2, shared sourcing models, duurzame inkoop, en keten- en/of gebiedssamenwerking. Om de deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun cases, organiseren we de komende maanden een aantal thematische deelsessies op basis van hun behoeften. We zetten de deelnemers in de drivers’ seat: met wat voor kennis- of werksessies zijn zij echt geholpen? Zo kunnen we in 2021 – the new super year for nature – concrete stappen gaan maken op het thema landschapsherstel.