Aan de slag met biodiversiteitBedrijven & Supply chainsBerichten uit het labLandschapsherstel

Bedrijven en Biodiversiteit (1/3): de start van onze journey

By februari 19, 2019 juni 12th, 2020 No Comments

De Natuurverdubbelaars is zes jaar geleden opgericht met een duidelijke missie: het verlies van biodiversiteit stoppen en bedrijven helpen een positieve impact te maken. Niet alleen omdat we ons zorgen maakten over bedreigde diersoorten, maar juist ook omdat we erin geloven dat ecosystemen en biodiversiteit de basis zijn van een gezonde planeet, een eerlijke maatschappij en een duurzame economie. Zonder een goed functionerende planeet Aarde, geen economische groei of geluk.

Hierbij hebben we ons vanaf het begin gericht op de rol van bedrijven. De mens heeft met al haar bedrijvigheid een enorme impact op de aarde. Bedrijven hebben – via hun waardeketens – de belangrijkste impact op de aarde en op de leefgebieden van planten en dieren. Bedrijven vormen wat ons betreft ook de sleutel tot verandering. Echt duurzaam zijn betekent dus ook rekening houden met biodiversiteit.

We zijn de afgelopen jaren met tientallen, misschien wel honderden, bedrijven in gesprek gegaan over biodiversiteit. Van MKB tot aan de directie van beursgenoteerde bedrijven, van VNO-NCW tot aan Mark Rutte; iedereen wilde het verhaal van De Natuurverdubbelaars horen. Dit heeft tot veel leuke gesprekken geleid, waarin onze visie op de wereld met enthousiasme werd begroet. Maar vaak eindigden de gesprekken op dezelfde manier:

“Wat goed dat jullie hier mee bezig zijn! Heel veel succes!”

Het was ons duidelijk dat, hoewel de urgentie van het onderwerp biodiversiteit steeds meer gevoeld wordt, bedrijven behoefte hebben aan duidelijkheid: wat biedt je precies aan, wat kost het, én wat los het op? Terwijl wij vooral een uitnodiging deden om samen met ons een journey aan te gaan op het onderwerp. Ook dit heeft tot heel leuke projecten geleid en we zijn inmiddels tot een innovatief projectbureau uitgegroeid, waar we met een klein, interdisciplinair team van (nu) zes mensen werken aan onze soms onmogelijke missie: hoe krijgen we anderen mee de achteruitgang in biodiversiteit te doen keren?

De behoefte aan duidelijk handelingsperspectief op biodiversiteit zijn we ondertussen niet vergeten. We hebben de afgelopen zes jaar ons huiswerk gedaan en uit alle uitdagingen, bezwaren, kansen en argumenten voor en tegen belangrijke lessen getrokken. Met gepaste trots kondigen we dan ook aan dat binnenkort die duidelijkheid wel kunnen bieden. Stay tuned, want volgende week geven we een overzicht van de lessen die we hieruit getrokken hebben.