(Foto: BOOM! Landscape)

Er is in Nederland vraag naar biobased bouwmaterialen en productie van deze materialen vindt al deels in Nederland plaats. De gewassen en het hout dat hiervoor benodigd is komt meestal echter uit het buitenland. Waarom eigenlijk, als we het ook hier zouden kunnen produceren? Naar aanleiding van een strategische verkenning over de kansen voor de biobased sector in Nederland zijn wij begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor boeren voor het telen van gewassen en boomsoorten die voor deze sector interessant zijn. Dit doen wij samen met BOOM! Landscape. Samen kijken we naar de haalbaarheid van het ontwerpen van een mozaïeklandschap waarin natuur en de teelt van gewassen voor de biobased sector centraal staat.

Met dit project hopen we twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds staat de huidige vorm van landbouw in Nederland onder druk: problemen als bodemdaling en verdroging brengen risico’s met zich mee voor de huidige manier van landgebruik en natuurgebieden. Anderzijds is er grote behoefte naar duurzame, hernieuwbare materialen waarvoor de grondstoffen op onze grond verbouwd kunnen worden. Na dit project verwachten wij dan ook aan te kunnen wijzen waar de pijnpunten liggen en hoe de hindernissen, die een duurzame vorm van landbouw in de weg staan, weggenomen kunnen worden.

Dit project bouwt voort op het rapport Biobased Zuid-Holland van BOOM! Landscape. Voor dit project werken we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, provincie Flevoland, provincie Noord-Brabant en het College van Rijksadviseurs.