Berichten uit het labLandelijk gebiedNatuurinclusieve landbouw

Publicatie ontwerpend onderzoek biobased (ver)bouwen Zuid-Holland

By oktober 18, 2022 No Comments

Afgelopen jaar voerden wij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met landschapsarchitectenbureau BOOM Landscape een verkennend onderzoek uit naar de kansen voor het telen van gewassen voor de biobased bouw in Nederland. Dit deden we met een aanpak van ‘rekenen en tekenen’. BOOM Landscape nam het tekenen voor zijn rekening, in de vorm van een ontwerpend onderzoek dat verschillende kansen en mogelijkheden voor een biobased productielandschap laat zien. Wij traden op als rekenmeester en ontwikkelden een tool die zowel de maatschappelijke als economische waarde van een gewas in kaart brengt.

Eerder werd al de uitkomst van het eerste ontwerpende onderzoek in de Utrechtse stadsranden gepresenteerd. We kunnen nu blij meedelen dat inmiddels ook het tweede ontwerpende onderzoek is gepubliceerd naar de kansen voor de teelt van gewassen voor de biobased bouw in het veenweidegebied in Zuid-Holland.

In het ontwerpende onderzoek werken we aan de hand van de principes uit de bodem en watersysteem in het onderzoeksgebied uit welke biobased bouw-teelten hier geschikt zijn. Voor het veenweidegebied zou bij het opzetten van het waterpeil met name natte teelten (ook wel: paludicultuur) interessant zijn: gewassen zoals lisdodde en wilgen. Onze inzichten in het verdienvermogen van deze teelten laat echter wel zien dat er op markt- en/of beleidsniveau nog ontwikkelingen benodigd zijn om de teelt tot een economisch aantrekkelijk alternatief te maken voor boeren.