Berichten uit het labLandelijk gebiedNatuurinclusieve landbouwRegeneratieve landbouw

Langjarig praktijkonderzoek met strokenteelt: Natuurakker

By mei 7, 2020 juni 16th, 2020 No Comments

Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden zijn een uniek experiment gestart dat moet uitwijzen of rendabele teelt én natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan, met ondersteuning van ketenpartijen. Op 12 hectare in West-Brabant wordt zeven jaar lang de praktische haalbaarheid van deze vorm van strokenteelt, een ecologisch evenwichtige akkerbouw, onderzocht.

De Natuurakker bevindt zich op Landgoed Dassenberg, nabij Steenbergen, op een perceel van akkerbouwer Eugène van den Eijnden en landeigenaar Henry Deckers. De akker moet zorgen voor onder meer een rijke biodiversiteit, hoge bodemvruchtbaarheid en (economisch) duurzame voedselproductie. Daartoe worden tien gewassen geteeld, verdeeld over stroken van zes meter breed. Enerzijds zorgt deze afstand ervoor dat nuttige insecten kunnen overspringen of schadelijke juist niet, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds sluiten dergelijke breedtes aan bij de bestaande standaardisering van bijvoorbeeld rooimachines. Naast aardappelen, suikerbieten en cichorei, zijn de gewassen onder meer rogge, zomertarwe en kapucijners. Verder komen er bloemstroken, heggen en keverbanken. Dankzij de strokenteelt is een perceel minder vatbaar voor ziekten en plagen vergeleken met een monocultuur. Eventuele schade is bovendien veel beperkter. De bestrijding en gewasbescherming komt grotendeels van insecten. Het gebruik van extra middelen wordt geminimaliseerd.

Levensvatbaar
De Natuurakker komt uit de koker van de HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. “Decennialang heeft de akkerbouw, mede dankzij de mechanisatie en om aan de wereldvoedselvoorziening te voldoen, vooral zoveel mogelijk geproduceerd voor een zo laag mogelijke kostprijs”, vertelt lector Erwin van Woudenberg. “Het combineren van natuur en akkerbouw is een belangrijke volgende stap. Niet alleen komt dit de biodiversiteit ten goede en levert het een mooi landschap op, het beperkt ook de hoeveelheid benodigde gewasbeschermingsmiddelen.” Dit bracht de HAS Hogeschool ertoe om te onderzoeken hoe je een natuurgebied kunt ontwikkelen met reguliere gewassen die een lonende teelt opleveren. Dat is De Natuurakker geworden. “De theorie laat zien dat dit levensvatbaar is. De vraag is of het economisch gezien ook het geval is.”

Lees het hele bericht op de website van Suikerunie.

De Natuurakker is een project dat voorkomt uit het Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur dat wordt geleid door de oprichters van De Natuurverdubbelaars: Daan Groot en Erwin van Woudenberg.