Berichten uit het labGreen finance

Het integreren van biodiversiteit in financiën in de IDFB

By juli 20, 2022 No Comments

De komende maanden zullen de Natuurverdubbelaars de Interface Dialogue Finance and Biodiversity (IDFB) blijven ondersteunen in het samenbrengen van stakeholders in de financiële sector om de rol van financiering in het tegengaan van biodiversiteitsverlies te bespreken.

Het Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF) is een kader voor het stoppen van biodiversiteitsverlies en het bereiken van biodiversiteitsherstel dat is ontwikkeld door de Convention on Biological Diversity. De rol van financiële stromen naar biodiversiteit wordt op dit moment nog niet goed genoeg meegenomen in dit kader. Daarom werken de Natuurverdubbelaars sinds september 2021 samen met de IDFB, de Convention on Biological Diversity (CBD) Secretariat, en Nederlandse en Britse overheden aan het samenbrengen van relevante landen en stakeholders in de financiële sector.

Er zijn al 10 IDFB sessies georganiseerd die allemaal in teken stonden van het onderscheiden van de rol van financiën in biodiversiteitsherstel. In de tweede helft van 2022 zullen de Natuurverdubbelaars en de IDFB nog een vijftal bijeenkomsten organiseren, waar deelnemers het afstemmen van financiële stromen bespreken in opmars naar de UN Biodiversity Conference (COP 15), in Montreal in december 2022. Na elke sessie worden verslagen gepubliceerd van de gesprekken en gedeelde kennis en ervaringen, en worden relevante bronnen gedeeld met de deelnemers. Daarnaast wordt ondersteuning en kennis geboden aan Partijen van de CBD voor vraagstukken omtrent technische en praktische problemen gerelateerd aan het afstemmen van financiële stromen en biodiversiteit in de IDFB Helpline.

De IDFB is sinds haar ontstaan blijven groeien: er zijn nu vertegenwoordigers van meer dan 15 landen uit zowel de publieke als de private financiële sector. Naarmate de IDFB verder groeide, heeft het verschillende kennispartners aangesloten om deelnemers te helpen kennis op te doen over initiatieven, tools en voortgang over biodiversiteitsfinanciering. Zo draagt de IDFB bij aan het dichten van de geschatte financieringskloof van $711 miljard voor biodiversiteit. Ook werken deelnemers aan het vastleggen van het belang van financiering in grote multilaterale verdragen – zoals het voornemen om niet meer te investeren in sectoren of projecten die schadelijk zijn voor de natuur en biodiversiteit. Er valt echter nog veel te leren over hoe afstemming in de praktijk kan worden bereikt en hoe deze afstemming kan worden gemeten en gecontroleerd.

Sinds de 10e IDFB bijeenkomst is een verhaallijn ontwikkeld om overeenstemming te bereiken over hoe de verschillende deelnemers de afstemming van financiële stromen begrijpen. Dit helpt bij het benaderen van onderhandelingen vanuit een verenigd standpunt op belangrijke biodiversiteitsconventies, zoals de COP 15. Deze verhaallijn benadrukt drie voornaamste punten:

  1. Het afstemmen van alle financieringstromen (zowel publieke als private) op de biodiversiteitsdoelstellingen in de GBF moet expliciet benoemd worden in de tekst van de GBF.
  2. Zowel publieke als private instituties hebben belangrijke doch verschillende rollen te spelen in het bereiken van afstemming vanalle financieringsstromen.
  3. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden hebben een hoge prioriteit voor alle landen om deze afstemming te bereiken.

In de toekomst zal Nature^Squared de IDFB blijven ondersteunen bij het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten voor deelnemers. Samen willen we momentum blijven creëren over afstemming van private en publieke financiële stromen op de biodiversiteitsdoelstellingen van de GBF. Hiertoe draagt ​​Nature^Squared bij aan de ontwikkeling van een Common Ground-document dat de lessen, kennis en best practices van IDFB-deelnemers over de afstemming van alle financiële stromen samenbrengt en samenvat. Dit document is bedoeld om een ​​gemeenschappelijke taal te creëren en om bij te dragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het onderwerp ter voorbereiding op COP15. Deze synthese van kennis zal het leren en het delen van best practices verder vergemakkelijken.